Залізняк Марта Степанівна

У 2006 році з відзнакою закінчила стоматологічний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, спеціальність «стоматологія».

Кандидат медичних наук з 2012 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Особливості лікування захворювань пародонта в умовах курортної реабілітації хворих на остеоартроз» за спеціальністю 14.01.22. – «стоматологія».

Вчене звання доцента присвоєно у грудні 2015 р.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • сучасні методики діагностики та лікування захворювань слизової оболонки ротової порожнини, тканин пародонта;

  • сучасні методики лікування ускладнень карієсу зубів.

Є автором і співавтором більше 50 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 1 патент на винахід, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, 1 посібник.

У травні 2019 року присвоєно вищу кваліфікаційну категорію по спеціальності «Стоматологія».