Монографії, видані викладачами кафедри:

 • «Морфо- і гістогенез основних стоматологічних хвороб» Гасюк П.А., Гасюк А.П. Данильченко, С.І., Гасюк Н.В. Видавництво: ФОП Пархін В.В., 2016 р. - 103 с.

 • Gums in normal and inflammation / Nataliya Gasiuk, Mariyana Levkiv, Ivan Popovich // LAP Lambert academic Publishing. - 2015. - 89 p.

 • «Особливості морфологічної будови ясен в нормі та при хронічних гінгівітах» Гасюк П.А. Гасюк Н.В. Видавництво: Тернопіль: «Укрмедкнига» 2014 р. - 92 с.

Патенти, отримані викладачами кафедри:

 • Патент 124205 Україна. Спосіб ідентифікації індивідуальної функції перетворення вимірювального каналу/ Кочан О.В., Левків М.О., Кочан Р.В., Кочан В.В.- Бюл. № 13/2020, опубл. 05.08.2021 р.

 • Авторське право на твір 103797 Україна. Морфологічні аспекти клінічного перебігу атопічного хейліту / Гасюк Н.В., Єрошенко Г.А., Мочалов Ю.О., Клітинська О.В., Погорецька Х.В. – 07 04. 2021р.

 • Патент 146655 Україна. Спосіб моделювання гінгівіту з гіперергічним перебігом запальної реакції / Древніцька Р.О., Авдєєв О.В., Бойків А.Б. - Бюл. № u202005763, 10.03.2021 р.

 • Патент 146656 Україна. Спосіб моделювання гінгівіту з гіпоергічним перебігом запальної реакції / Древніцька Р.О., Авдєєв О.В., Бойків А.Б. Бюл. № u202005764, 10.03.2021 р.

 • Патент 144398 Україна. Засіб у формі гелю для лікування гострого виразкового стоматиту / Федін Р.М., Гасюк Н.В., Пацкань Л.О., Погорецька Х.В., Залізняк М.С., Мінько Л.Ю. – Бюл. № 18. 25.09.2020 р.

 • Патент 144397 Україна. Засіб для лікування та профілактики герпетичного стоматиту ту формі гелю / Федін Р.М., Гасюк Н.В., Залізняк М.С., Мінько Л.Ю. Пацкань Л.О., Погорецька Х.В. – Бюл. № 18. 25.09.2020 р.

 • Патент 141023 Україна. Спосіб визначення рівня гігієни / [Н.В.Чорній, С.І.Бойцанюк, М.А.Лучинський, Н.В.Манащук, М.С.Залізняк] Бюл. № 6., 25.03.2020.

 • Патент 138965 Україна. Спосіб ідентифікації індивідуальної функції перетвореня вимірювального каналу / Кочан О.В., Левків М.О., Кочан Р.В., Кочан В.В.- Бюл. № 23 10.12.2019 р.

 • Патент 135389 Україна. Спосіб моделювання десквамативного глоситу в експериментальних тварин / Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Боднарчук І. В.– Бюл. № 12. 04.02.2019 р.

 • Патент 174223/ЗА/19 Україна. Засіб для терапії грибкових уражень слизової оболонки порожнини рота / Ільницька О.М., Федін Р.М., Мінько Л.Ю., Залізняк М.С., Попович З.Б., Штурмак В.М. -Бюл. №8 30.07.2019р.

 • Патент 125656 Україна Спосіб прогнозування клінічного перебігу генералізованого пародонтиту за генетичним профілем індивідуума / Гасюк Н.В. Весніна Л.Е., Шликова О.А., Ізмайлова О.В., Рaдчук В.Б. – Бюл. №10. 25.05.2018 р.

 • Патент 119123 Україна. Спосіб корекції мітохондріальної дисфункції при поєднаній травмі грудної клітки та стегон в експерименті / Криницька І.Я., Марущак М.І., Худоб’як М.М., Габор Г.Г., Антонишин І.В. Бюл. №17. 11.09.2017 р.

 • Патент 114887 Україна. Збір лікарських рослин для корекції пізнього періоду краніоскелетної травми / Серватович А. М., Гудима А. А., Марчишин С. М. – Бюл. № 6. 27.03.17 р.

 • Патент 114404 Україна. Спосіб лікування захворювань пародонта / Чорній А.В., Шманько В.В. , Бюл. № 5. 10.03.2017 р.

 • Патент 107683 Україна. Спосіб лікування хворих із захворюваннями пародонта / Манащук Н.В., Чорній Н.В., Шманько В.В.– Бюл. № 12. 24.06.2016 р.

 • Патент 107083 Україна. Спосіб лікування хворих із захворюваннями пародонта / МанащукН.В., Чорній Н.В., Шманько В.В. – Бюл. № 10. 25.05.2016 р.

 • Патент 97848 Україна Спосіб визначення вірогідності загострень генералізованого пародонтиту за допомогою комплексного цитологічного аналізу / Гасюк Н.В., Єрошенко Г.А. – Бюл. № 7. 10.04.2015 р.

 • Патент 97846 Україна Спосіб прогнозування клінічного перебігу генералізованого пародонтиту / Гасюк Н.В., Гасюк П.А. – Бюл. № 7. 10.04.2015 р.

 • Патент 87711 Україна. Спосіб моделювання аліментарного ожиріння / Криницька І.Я., Марущак М.І., Мялюк О.П., Орел Ю.М., Антонишин І.В. - Бюл. №3. 10.02.2014 р.

 • Патент 67940 Україна. Спосіб лікування захворювань пародонта у осіб з неспецифічним виразковим колітом / Манащук Н.В., Чорній Н.В., Шманько В.В. – Бюл. № 5. 12.03.2012 р.

 • Патент 67939 Україна. Спосіб лікування хворих із захворюваннями пародонта / Манащук Н.В., Чорній Н.В., Шманько В.В. – Бюл. № 5. 12.03.2012 р.

 • Патент 69330 Україна. Спосіб визначення асиметрії судинного русла / Шульгай А. Г., Левків М. О., Шульгай А.-М. А. - Бюл. № 8 25.04.2012 р.