Колектив кафедри терапевтичної стоматології (2022р.)

Стоять зліва направо: ас.Цвинтарна І.Я., проф. Гасюк Н.В., доц.Погорецька Х.В., доц. Манащук Н.В., доц.Пацкань Л.О., проф. Лучинський М.А., доц. Левків М.О.,ас.Радчук В.Б., лаб. Буртова Л.З., ас. Древніцька Р.О., лаб. Щур Н.Г., доц. Чорній Н.В., доц.Бойцанюк С.І.


Колектив кафедри терапевтичної стоматології (2022р.)

Стоять зліва направо: доц.Бойцанюк С.І., лаб. Буртова Л.З.,доц.Погорецька Х.В., доц. Чорній Н.В., доц.Пацкань Л.О., ас.Радчук В.Б., лаб. Щур Н.Г.,проф. Лучинський М.А., доц. Манащук Н.В., ас.Цвинтарна І.Я., проф. Гасюк Н.В., доц. Левків М.О., ас. Древніцька Р.О.


Урочисте засідання вченої ради Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського з нагоди 61-го випуску лікарів медичного факультету, 17-го випуску провізорів фармацевтичного факультету, 13-го випуску лікарів стоматологічного факультету...(2021)

Виконання практичних навичок студентами п'ятого курсу під час об'єктивного структурованого комплексного іспиту (2021)

Студенти п'ятого курсу 504,502 та 501 груп під керівництвом викладачів кафедри доц. Залізняк М.С., доц. Манащук Н.В., доц. Антонишин І.В. взяли участь у студентській клінічній он-лайн конференції (2021)

Студенти 5 курсу демонструють презентацію згідно теми індивідуальної роботи (2020)

Захист історії хвороби студентами 5 курсу при дистанційній формі навчання (2020)

Практичне заняття у форматі дистанційного навчання (2020)

Практичне заняття у форматі дистанційного навчання ( 2020)

Студенти 9 групи 5 курсу - підготовка до здачі ліцензійного іспиту "Крок"

(березень 2020)

На презентації лекції по діагностичному обладнанні компанії "Yoshida"в стоматології

(зліва-направо): студ. 5 курсу(1,2), доц. Погорецька Х.В., доц. Пацкань Л.О., Кен Курода, доц. Антонишин І.В., ас. Цвинтарна І.Я., доц. Залізняк М.С.

(березень 2020)

На презентації лекції по діагностичному обладнанні компанії "Yoshida"в стоматології

(зліва-направо): проф.Гасюк П.А., доц. Антонишин І.В., Кен Курода, проф. Запорожан П.Й.,доц. Мачоган В.Р.

(березень 2020)

Урочистий концерт з нагоди професійного свята"День стоматолога"

(лютий 2020)

Колектив кафедри (cтоять зліва направо): лаб. Яцух Ю.С., лаб. Колодій О.В., доц. Антонишин І.В., аспірант Радчук В.Б., доц. Суховолець І.О., проф. Гасюк Н.В., доц. Бойцанюк С.І., доц. Чорній Н.В., доц. Погорецька Х.В., ас. Чорній А.В., ас. Серватович А.М., ас. Цвинтарна І.Я.;(сидять зліва направо): доц. Левків М.О., доц. Залізняк М.С., проф. Лучинський М.А., доц. Пацкань Л.О., доц. Манащук Н.В., лаб. Буртова Л.З. ( 2019 )

Доцент Пацкань Л.О. проводить практичне заняття з студентами другого курсу 4 групи (жовтень, 2019 )

Доцент Пацкань Л.О. проводить практичне заняття з студентами другого курсу 4 групи (жовтень, 2019 )

Доцент Антонишин І.В. контролює проведення практичної навички"Професійна гігієна ротової порожнини" студентами 3-го курсу 9 групи ( 2019 )

Доцент Антонишин І.В. пояснює тематику заняття студентам 3-го курсу 9 групи (2019 )

Асистент Чорній А.В. проводить практичне заняття з пропедевтики терапевтичної стоматології для студентів 2-го курсу 8 групи (2019 )

Доцент Погорецька Х.В. контролює відпрацювання практичної навички студентами 3-го курсу 6 групи (2019 )

Доцент Залізняк М.С. бере участь у проведенні заключного державного екзамену для студентів 5-го курсу (червень, 2019)

Викладачі: доц. Антонишин І.В., доц. Суховолець І.О.з студентами 509 групи на врученні дипломів (червень, 2019)

Проведення ОСКІ для студентів 3-го курсу у фантомному класі на кафедрі терапевтичної стоматології (травень, 2019)

Доцент Бойцанюк С.І., доцент Наталія Юнакова, професор Мазур Ірина Петрівна доповідають на Тренінг- практикумі з міжнародною акредитацією для стоматологів "Імплементація міжнародних протоколів у стоматологічну практику" (квітень, 2019)

Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених

Стоять зліва направо: аспірант Радчук В.Б., проф. Гасюк Н.В., доц. Антонишин І.В.,ас. Серватович А.М. (квітень, 2019)

Доц. Антонишин І.В., ас. Серватович А.М., студенти 5 -го курсу 13 групи на XXIII Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених;( квітень, 2019)

Доц. Залізняк М.С. розпочинає цикл студентських доповідей серед студентів 5-го курсу на заліковому занятті (березень, 2019)

Доповідає Мотрук В. студент 5 курсу 2 групи (березень, 2019)

Доповідає Ляховіч Норберт студент 5 курсу 9 групи (березень, 2019)

Викладачі кафедри та студенти 5-го курсу після проведення залікового заняття - усних доповідей (березень, 2019)

Проведення лекцій та майстер-класу "Пломбувальні матеріали, особливості реставрації зубів" для студентів та викладачів

(листопад, 2018)

Похід в театр викладачів разом з студентами їхніх кураторських груп (стоять зліва направо перший ряд): доц. Антонишин І.В., доц. Пацкань Л.О., доц. Погорецька Х.В., доц. Залізняк М.С., доц. Бойцанюк С.І., решта - студенти (листопад, 2018)

Доц. Залізняк М.С. бере участь у проведенні завершального державного екзамену для студентів 5-го курсу (червень, 2018)

Доц. Суховолець І.О. бере участь у проведенні завершального державного екзамену для студентів 5-го курсу (червень, 2018)

Студенти 4-5-го курсів на майстер-класі " Основи дентальної імплантації"(квітень, 2018)

Студенти 4-5-го курсів на майстер-класі " Основи дентальної імплантації"(квітень, 2018)

Студентка другого курсу 5 групи виконує практичну навичку на фантомі (2018)

Д.м.н. Лучинський М.А. на всеукраїнській стоматологічній конференції у НОК "Червона калина"(квітень, 2018)

Доц. Залізняк М.С. розглядає ситуаційні задачі з студентами 5-го курсу (2018)


Учасники Всеукраїнської стоматологічної конференції з міжнародною участю в НОК "Червона калина" (квітень, 2018)

Викладачі стоматологічного факультету на Всеукраїнській стоматологічній конференції у НОК "Червона калина" (стоять зліва направо): доц. Щерба В.В., доц. Суховолець І.О., доц. Антонишин І.В., ас. Шкумбатюк О.В., доц. Гасюк Н.В., доц. Мачоган В.Р., доц. Бойцанюк С.І., проф. Соколова І., доц. Залізняк М.С. (квітень, 2018)

Викладачі кафедри на конференції "Здобутки клінічної та експериментальної медицини"(стоять зліва направо): доц. Залізняк М.С., асп. Балюк Ю.В., доц. Чорній Н.В., ас. Шкумбатюк О.В., доц. Гасюк Н.В., доц. Левків М.О. (червень, 2017)

Викладачі стоматологічного факультету на Святкуванні 60-річчя Тернопільського державного медичного університету в НОК "Червона калина" (стоять зліва направо): доц. Лебідь О.І., доц. Якимець М.М., доц. Росоловська С.О., доц. Демкович А.Є., доц. Дуда К.А., ас. Антонишин І.В., доц. Гасюк Н.В., проф. Гевкалюк Н.О., доц. Бойцанюк С.І., доц. Федірко Г.В., доц. Залізняк М.С.

Викладачі кафедри на Святкуванні 55-річчя університету у палаці культури "Березіль"(стоять зліва направо): ас. Левків М.О., ас. Головецька З., ас. Федірко Г.В., ас. Погорецька Х.В., ас. Міхальова А.О., доц. Чорній Н.В., доц. Стрипко М.О., ас. Лузяк Л.Б., доц. Пацкань Л.О.(2012)

Викладацький склад кафедри (стоять зліва направо): ас. Міхальова А.О. ас. Суховолець І.О., доц. Чорній Н.В., ас. Манащук Н.В., ас. Паласюк Б.О. ас. Сопотніцька В.В., ас. Яворська-Скрабут І.М., ас. Левків М.О., ас. Лящинська Н. ас. Головецька З.;(сидять зліва направо): ас. Пацкань Л.О., ас. Погорецька Х.В., доц. Лучинський М.А., ас. Залізняк М.С., ас. Цвинтарна І.Я., ас. Щуцька Г.В. (2010-2011)

Доц. Лучинський М.А. зі студентами 4-го курсу 4 групи обговорюють тему практичного заняття (2010)