Гасюк Наталя Володимирівна

У 2003 році закінчила Українську медичну стоматологічна академію, м. Полтава, диплом з відзнакою.

Кандидат медичних наук з 2009 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Морфофункціональна організація ясен в нормі та при запаленні»за спеціальністю 14.03.09 – "гістологія, гістологія,ембріологія".

Вчене звання доцента присвоєно у 2014 році.

Доктор медичних наук з 2016 року.

Докторська дисертація на тему: «Цитологічні і цитогенетичні особливості слизової оболонки порожнини рота в нормі та при запальному процесі». за спеціальністю 14.03.09 – "гістологія, гістологія,ембріологія".

Вчене звання професора присвоєно у 2019 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • вплив екологічних чинників на рівень стоматологічного здоров’я;

  • молекулярно-генетичні аспекти розвитку стоматологічних захворювань.

Під керівництвом проф. Гасюк Н.В. захищено одну дисертаційну робіту на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 221 Стоматології, та дві заплановано.