Антонишин Ірина Володимирівна

У 2006 році закінчила стоматологічний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, спеціальність «стоматологія».

Кандидат медичних наук з 2016 року.

Кандидатська дисертація на тему: "Особливості оксидативного стресу та його залежність від мікро- та мікроелементного складу крові та твердих тканин зуба при експериментальному аліментарному ожирінні" за спеціальністю 14.03.04. – «патологічна фізіологія».

Вчене звання доцента присвоєно у 2019 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • сучасні методики діагностики та лікування захворювань тканин пародонта;

  • сучасні методики лікування ускладнень карієсу зубів.

Є автором і співавтором більше 30 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 2 статті у наукометричних базах даних Scopus, 2 навчальних посібника, 2 патенти на корисну модель.

У грудні 2018 року присвоєно першу кваліфікаційну категорію по спеціальності «Стоматологія».