Лучинський Михайло Антонович

У 1986 році закінчив Івано–Франківський державний медичний інститут.

1986 - 1988 рр. – навчався в клінічній ординатурі при кафедрі терапевтичної стоматології Івано–Франківського державного медичного інституту.

1988 по 2000 р. – асистент, з 2000 - 2007рр. –– доцент кафедри, а з 2007 – 2009 рр. зав. кафедри дитячої стоматології Івано–Франківського національного медичного університету.

2009 по 2010 рр. зав. кафедри дитячої стоматології Ужгородського національного медичного університету.

З 2011 р. зав. кафедри терапевтичної стоматології ТДМУ.

У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особливості профілактики карієсу зубів у дітей з урахуванням сучасних чинників ризику» за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія.

Вчене звання доцента присвоєно у 2000 році.

Доктор медичних наук з 2010 року.

Докторська дисертація на тему: «Стан стоматологічного здоров’я та адаптаційні можливості організму дітей із зубощелепними аномаліями в умовах поєднаної дії чинників антропогенного і природнього ґенезу»» за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія.

Вчене звання професора присвоєно у 2015 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • вплив екологічних чинників на рівень стоматологічного здоров’я;

  • молекулярно-генетичні аспекти розвитку стоматологічних захворювань.

Є автором і співавтором понад 170 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 2 патенти на винахід, 12 патентів на корисну модель, 3 посібники.

Під його керівництвом захищено п'ять дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.