Древніцька Роксана Олександрівна

У 2015 році закінчила стоматологічний факультет ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", спеціальність "Стоматологія"

Здобула рівень доктора філософії PhD з 2021 року.

Дисертаційна робота на тему: «Клінічно-експериментальне обґрунтування лікування і профілактики захворювань пародонта при різній реактивності організму» за спеціальністю 221 «стоматологія».

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • сучасні методики діагностики та лікування захворювань тканин пародонта;

  • сучасні методики лікування ускладнень карієсу зубів.

Опубліковано 13 наукових праць, з них 6 статтей в наукових виданнях рекомендованих ДАК МОН України, 2 – статті у наукових виданнях інших країн (з індексуванням Scopus), 5 тез у матеріалах науково-практичних конференцій; є співавтором 2 -х патентів України на корисну модель.

Відповідальна за Веб-сторінку на кафедрі.