Радчук Володимир Богданович

У 2009 році з відзнакою закінчив Луцьку філію ТзОВ Медичний коледж «МОНАДА» за спеціальністю "Стоматологія", здобув кваліфікацію "Зубний лікар".

У 2014 році закінчив стоматологічний факультет ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", спеціальність "Стоматологія" PhD з 2020 року.

Дисертаційна робота на тему: «Підвищення ефективності ортопедичного лікування металокерамічними конструкціями шляхом застосування різних видів одонтопрепарування» за спеціальністю 221 «стоматологія».

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

· Протезування зубів;

· Морфофункціональні зміни тканин пародонта на фоні протезування металокерамічними конструкціями зубних протезів;

Наукові публікації та рейтинги:

Є автором 86 наукових праць, серед яких 6 посібників, 1 підручник, 6 статтей у наукометричних базах Scopus та 6 статтей у Web of Science. Співавтор 1 деклараційного патенту України на винахід.