Погорецька Христина Василівна

У 2007 році закінчила стоматологічний факультет Івано-Франківського державного медичного університету.

Кандидат медичних наук з 2014 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Патологічні особливості перебігу токсичного ураження ацетамінофеном в залежності від віку і методи його корекції» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

Вчене звання доцента присвоєно у 2018 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • розробка нових індивідуалізованих підходів до діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у пацієнтів із первинними та вторинними ураженнями тканин порожнини рота на основі вивчення їх патогенетичних механізмів .

Є автором і співавтором понад 30 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 1 стаття у наукометричних базах даних Scopus.

Є відповідальною за лікувальну роботу на кафедрі.