Пацкань Людмила Олександрівна

У 2006 році закінчила стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії із спеціальності стоматологія.

Кандидат медичних наук з 2013 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Патогенетичні особливості гепатотоксичності парацетамолу на фоні нітритної інтоксикації і методи фармакологічної корекції» за спеціальністю 14.03.03 – "патологічна фізіологія".

Вчене звання доцента присвоєно у 2018 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • сучасні методики діагностики та лікування захворювань слизової оболонки ротової порожнини, тканин пародонта;

  • сучасні методики лікування ускладнень карієсу зубів.

Є автором і співавтором понад 30 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 3 статті у наукометричних базах даних Scopus та 1 у Web of Science, 2 патенти на винахід.

Виконує обов'язки секретаря кафедри.

У червні 2018 року присвоєно першу кваліфікаційну категорію по спеціальності «Стоматологія терапевтична».