Наукові публікації доц. Чорній Н.В.

 • Orest Kochan, Svitlana Boitsaniuk, Mariana Levkiv, Krzysztof Przystupa, Nadiia Manashchuk, Khrystyna Pohoretska, Natalia Chornij, Iryna Tsvyntarna, Liudmyla Patskan / Emergence of Nano-Dentistry as a Reality of Contemporary Dentistry. – 2022. − Applied Sciences. – №12(4). − Р. 2411-2502.

 • Stechyshyn, I., Pavliuk, B., Chornij, N., Kritsak, M., & Prokopovych, O. (2021). Substantiation of attention around antioxidants of plant origin for use in complex pharmacotherapy of diseases of the oral cavity. Polski merkuriusz lekarski: organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 49(291), 238-241.

 • Манащук Н.В., Чорній Н.В., Бойцанюк С.І. Досвід застосування рослинного антисептика при лікуванні гінгівіту // Научный взгляд в будущее – Випуск № 21, Том 1 2021 ст. 87-92.

 • Chornij N, Manashchuk N., Boitsaniuk S., Kritsak M, Stechyshyn I, Pavliuk B. Prevention and methods of correction of hyperesthesia of dental hard tissues of teeth // PharmacologyOnline – Archives 2021, vol. 2 , p. 1436-1442.

 • Манащук Н.В., Чорній Н.В., Бойцанюк С.І. Communicative competence in professional dentist activities // SWorldJournal. – № 8 , раrt 3. – 2021. – с. 45-47. Манащук Н.В., Чорній Н.В., Чорній А.В., Бойцанюк С.І. Викладання розділу «Захворювання слизової оболонки ротової порожнини» в умовах дистанційного навчання // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. - 2021. -  № 2 (42). С. 11 – 14.Манащук Н.В., Чорній Н.В., Бойцанюк С.І. навчально – методичне забезпечення освітнього процесу з циклу «Хвороби пародонта» // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. - 2020. - № 3. С. 17 – 20.

 • Манащук Н.В., Чорній Н.В., Бойцанюк С.І. навчально – методичне забезпечення освітнього процесу з циклу «Хвороби пародонта» // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2020. – № 3 .С.17-20.

 • Залізняк М.С., Гасюк Н.В., Манащук Н.В., Чорній Н.В., Бойцанюк С.І. Досвід використання інтерактивного методу навчання на занятті «Зміни слизової оболонки ротової порожнини при дерматозах з аутоімунним компонентом» // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. - 2020. № 3. С. 33-37.

 • Чорній Н.В., Манащук Н.В., Залізняк М.С., Бойцанюк С.І. Організація самостійної роботи студентів медиків // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2019. – № 2. – С. 14-18.

 • Чорній Н.В., Манащук Н.В., Залізняк М.С., Бойцанюк С.І. Сучасний погляд на застосування ополіскувачів для ротової порожнини // Клінічна стоматологія. - 2019. - № 2. – С. 89-93.

 • Чорній Н.В., Манащук Н.В., Залізняк М.С., Бойцанюк С.І. Механизм формирования профессиональних навиков студентов стоматологического факультета // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. - 2018. - № 2. С. 17 – 19.

 • Чорній Н.В., Манащук Н.В., Залізняк М.С., Бойцанюк С.І. Сучасні аспекти застосування нестероїдних протизапальних препаратів при лікуванні захворювань пародонта // Вісник проблем біології і медицини.- 2018. - Т. 2 - Вип. 4 (147) – С. 89 – 93.

 • Чорній Н.В., Манащук Н.В., Залізняк М.С. Зміни в мікробіоценозі ясенних та пародонтальних кишень у хворих із захворюваннями пародонта на тлі різної патології шлунково-кишкового тракту // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences - 2017.- Vol 7 No 8 2017. - С. 1128-1134.

 • Чорній Н.В., Манащук І.С., Манащук Н.В. Досвід застосування фурасолу при лікуванні гінгівітів у жителів сільської місцевості. // ІІІ міжнародна конференція «Актуальні проблеми розвитку світової науки» (м. Київ | 28 лютого 2017 р.) Ч.1 – С. 26 – 29.

 • Чорній Н.В., Манащук Н.В. Досвід проведення лекційних занять з пародонтології в умовах переходу на кредитно-трансферну систему навчання // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. - 2017. - № 4. - С. 21-23.

 • Чорній Н.В., Манащук Н.В., Залізняк М.С., Бойцанюк С.І. Oсобливості клінічного перебігу захворювань пародонта у хворих із різною супутньою патологією // Клінічна стоматологія. - 2016. - № 2. – С.14-19

 • Чорній Н.В., Манащук Н.В. Державна атестація випускників-стоматологів в умовах кредитно-трансферної системи // Медична освіта. – 2016. – № 1. – С.82-84.

 • Чорній Н.В., Манащук Н.В. Викладання курсу пародонтології в рамках кредитно – модульної системи за методикою єдиного дня // Медична освіта. – 2014. – № 3(61). – С.141-145.

 • Чорній Н.В., Манащук Н.В. Організація навчального процесу за кредитно – модульною системою для студентів стоматологічного факультету на курсі пародонтології // Медична освіта. – 2014. – № 1(61). – С.67-69.

 • Чорній Н.В., Манащук Н.В., Леус П.А., М.А.Лучинський Європейські індикатори стоматологічного здоров’я дітей шкільного віку міста Тернополя // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2014. – № 2 (60) – С.91-97.

 • Чорній Н.В., Манащук Н.В., Леус П.А., Лучинський М.А.Сравнительная оценка стоматологического статуса 12- летних детей с помощью Европейских индикаторов стоматологического здоровья // Галицький лікарський вісник. – 2014. – Том 21, № 2. – С.116-118.

 • Чорній Н. В. Розповсюдженість та особливості клінічних проявів захворювань тканин пародонта у хворих на хронічний панкреатит // Буковинський медичний вісник. – 2014. – Том 18, № 2(70). – С.116-118.

 • Чорній Н. В., Чорній А.В., Фалінський М.М. Погляд на проблему розвитку, діагностики, лікування та профілактики комп’ютерного некрозу зубів // Клінічна стоматологія. – 2014. – № 2. – С.49-53.

 • Чорній Н. В., Манащук Н. В. Застосування комбінованої фармакотерапії для лікування захворювань пародонта у осіб на тлі хронічного панкреатиту // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 2, Том 2 (108). – С.217-221.

 • Чорній Н. В. Місцевий імунітет порожнини рота у хворих на хронічний панкреатит // Український медичний альманах. – 2014. – Том 17, № 2. – С.64-65.

 • Чорній Н.В., Манащук Н.В., Шманько В.В., Взаємозв’язок патології пародонта та патології шлунково-кишкового тракту // Клінічна стоматологія. - 2011. – № 1-2. – С.23-27.

 • Чорній Н.В., Манащук Н.В., Шманько В.В. Сучасні погляди на застосування антисептичних препаратів у комплексній терапії захворювань тканин пародонта // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2009. – № 2 – С.18-21.