Наукові публікації Древніцька Р.О.

 • Древніцька Р.О., Авдєєв О.В., Курій С.П. / Підвищення ефективності профілактики запальних захворювань пародонта // Клінічна стоматологія. − 2022. − № 1. − С. 28-37

 • Древніцька Р.О. Вплив лікувальних заходів на клінічно-лабораторні показники пацієнтів з гінгівітом при різному перебігу запального процесу в яснах // Клінічна стоматологія. 2020. № 4. С. 49-56.

 • Древніцька Р.О., Гевкалюк Н.О., Авдєєв О.В. Динаміка активності фосфатаз у сироватці крові та гомогенаті тканин пародонта при експериментальному гінгівіті // Клінічна стоматологія. 2020. № 3. С. 71-77.

 • Авдеев А.В., Бойкив А.Б., Древницкая Р.А. Изменения показателей перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы в сыворотке крови у животных с экспериментальным пародонтитом при измененной реактивности // Georgian medical news. 2019. № 2(287). С. 124-127.

 • Oleksandr V. Avdeev, Roksana O. Drevnitska, Alina B. Boykiv, Oksana Ya. Vydoinyk Condition of fagocytosis of experimental animals with periodontitis due to modified reactivity // Wiad Lek. 2019. 3(72). P. 401-404.

 • Древніцька Р.О., Небесна З.М., Гевкалюк Н.О., Бойків А.Б., Авдєєв О.В., Авдєєв Б.О. Морфологічні зміни пародонта у щурів при розробці моделі пародонтиту // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : матеріали підсумкової LXІIІ наук.-практ. конф. (Тернопіль, 12 черв. 2020 р.) / Терноп. нац. мед. ун-т імені І.Я. Горбачевського МОЗ України. Тернопіль : ТНМУ, 2020. С. 45-46.

 • Древніцька Р.О., Гевкалюк Н.О., Авдєєв Б.О., Бойків А.Б., Авдєєв О.В. Динаміка вмісту макроелементів у сироватці при експериментальному гінгівіті за зміненої реактивності організму // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм : наук.-практ. конф. 29-30 жовтня 2020: збірн. мат. конф. Тернопіль, 2020. С. 43-44.

 • Древніцька Р.О., Авдєєв О.В., Бойків А.Б., Авдєєв Б.О. Зміни показників ротової рідини дітей при лікуванні гінгівіту // Здобутки клінічної та експериментальної медицини, присвячена 165-річчю від дня народження Івана Яковича Горбачевського : матеріали підсумкової LXII наук.-практ. конф. (Тернопіль, 13 черв. 2019 р.) / Терноп. нац. мед. ун-т імені І.Я. Горбачевського. Тернопіль : ТНМУ, 2019. С. 58 .

 • Древніцька Р.О., Гевкалюк Н.О., Авдєєв Б.О., Бойків А.Б., Авдєєв О.В. Вміст кальцію і фосфору у гомогенаті тканин пародонта при експериметальному гінгівіті за зміненої реактивності організму // Мультидисциплінарнийпідхід вортодонтичномулікуванні : наук.-практ. конф. 12-13 листопада 2020: збірн. мат. конф. Полтава, 2020. С. 34.

 • Oleksandr V. Avdeev, Roksana O. Drevnitska, Alina B. Boykiv Changes in phagocytosis of experimental animals with periodontitis due to modified reactivity // Minerva medica. 2019. Vol. 110. Suppl.1. № 2. P. 82-83.

 • Авдєєв О. В. Динаміка показників ротової рідини та клінічного стану тканин пародонта у дітей з гінгівітом під впливом лікувально-профілактичних заходів / О. В. Авдєєв, Ю. К. Змарко, А. Б. Бойків, Р. О. Древніцька // Вісник наукових досліджень. 2017. № 1. С. 102-105.

 • Авдєєв О. В. Клінічна ефективність лікувально-профілактичних заходів при хронічному катаральному гінгівіті / О. В. Авдєєв, Ю. К. Змарко, А. Б. Бойків, Р. О. Древніцька // Клінічна стоматологія. 2017. № 2. С. 48-53.