Наукові публікації доц. Суховолець І.О.

 • Суховолець І.О., Антонишин І.В., Серватович А.М., Особливості профілактики захворювань пародонта в сучасну інформаційну епоху. Науково-практичнаконференція з міжнародноюучастю «Сучасніпідходидопрофілактики, діагностикиталікуваннязахворюваньтканинпародонтутаслизовоїоболонкипорожнинирота». 2018 р. С. 81-8

 • Sukhovolets I., Kurek A., Lenart M. Connection between oral hygiene education level and diseases of oral cavity. XX міжнароднийконгресстудентівтамолодихвчених: матеріаликонгресу. 2018 р.

 • Серватович А.М.,Суховолець І.О.,Бойцанюк С.І., Лучинський М.А., Чорній А.В.Гістологічні порушення нирок, печінки і легень тварин після моделювання краніоскелетної травми та її корекції фітозасобом. Вісник проблем біології і медицини. 2018. Вип. 4(1). С. 228-233

 • Врублевськая Х.В., Шкумбатюк О.В., Суховолец И.О., Общаяхарактеристика и стуртурныйанализстоматологическойзаболеваемости у детей с различнымивидамиортодонтическихконструкций в полостирта.Материалы научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы современной стоматологии» Самарканд 17-18 ноября 2017 г. – 2017. - №4.1(98). – с. 14.

 • Суховолець І.О. Особливості проведення лекційних занять з розділу «Захворювання слизової оболонки ротової порожнини» для студентів іноземців. Медична освіта. 2016. №3. С. 99-101

 • Суховолець І.О. Порівняльна характеристика морфологічних змін в періодонті тварин з різними типами запальної реакції при пародонтиті за впливу токсичної дії адреналіну на ранніх термінах дослідження. Клінічна стоматологія. 2016. №4 C. 80-84

 • Суховолець І.О., Серватович А.М., Левків М.О. Зміна кількості середньо молекулярних пептидів СМП280 та СМП254 у крові тварин з різними типами запальної реакції в пародонті при розвитку адреналінової інтоксикації на ранні терміни дослідження. Клінічна стоматологія. 2015. № 3-4. С. 104-105

 • Суховолець І.О., Серватович А.М., Левків М.О. Динаміка системних проявів краніоскелетної травми в пізній період травматичної хвороби. Клінічна стоматологія. 2015. № 3-4. С. 93 – 94

 • Бойцанюк С.І., Суховолець І. О., Кузняк Н.Б., Використання біохімічних маркерів кісткового метаболізму в стоматології. Клінічна стоматологія. 2015. - №1. С. 99 – 105.

 • Суховолець І.О., Мацко Н.В. Вплив серцево-судинної патології на перебіг запально-дистрофічних захворювань тканин пародонта. Клінічна стоматологія. – 2014. – №4. – с. 18-22

 • Суховолець І.О., Мацко Н.В. Сучасніаспектилікуваннявіруснихстоматитів у дітей. Стоматологічні новини. – 2014. - №13. – с. 58

 • Суховолець І. О. Зміни в кістковійтканинітварин з пародонтитомприрізнихтипахзапальноїреакціїтасупутньомуадреналіновомупошкодженні / І. О. Суховолець // Клінічнастоматологія. – 2013. – № 3, 4. – С. 107

 • Суховолець І. О. Зміна показників перекисного окиснення ліпідів та системи антиоксидантного захисту в пародонті тварин при поєднанні пародонтиту з адреналіновою міокардіопатією / І. О. Суховолець / XVII міжнародниймедичнийконгресстудентівтамолодихвчених, 22-24 квітня 2013 р. :матеріаликонгр. – Тернопіль. – 2013. – С. 254.

 • Суховолец И. О. Особенности структурной реорганизации тканей пародонта у животных с пародонтитомприадреналиновойинтоксикации в зависимостиоттипавоспалительнойреакции / И. О. Суховолец // Journal of Health Sciences. – 2013. – Vol. 3, № 8. – C. 343–352.

 • Суховолець І. О. Перебіг пародонтиту при гіпоергічному та гіперергічному типах запальної реакції на фоні адреналінової міокардіопатії / І. О. Суховолець, І. Р. Мисула // Медичнахімія. – 2013. – Т. 15, № 3 (56). – С. 27–31.

 • Суховолець І. О. Рольпсихоемоційногостресу у виникненнітаперебігузапально-дистрофічнихзахворюваньпародонта / І. О. Суховолець // Вісникнауковихдосліджень. – 2013. – № 2 (71). – С. 4–7.

 • Суховолець І. О. Змінапоказниківгуморальногоімунітету у тваринізрізнимитипамизапальноїреакції в пародонтіприпоєднанні з адреналіновоюміокардіодистрофією / І. О. Суховолець, І. Р. Мисула // Буковинськиймедичнийвісник. – 2012. – Т. 16, № 3 (63). – С. 53–55.

 • Суховолець І. О. Особливостіперебігупародонтиту у тварин з адреналіновоюміокардіодистрофією / І. О. Суховолець, І. Р. Мисула // Вісникнауковихдосліджень. – 2012. – № 3 (68). – С. 75–78.

 • Суховолець І. О. Перебіг ПОЛ у тварин з різнимитипамизапальноїреакціїприпоєднанніпародонтиту з адреналіновоюміокардіопатією / І. О. Суховолець, І. Р. Мисула // Практичнамедицина. – 2012. – № 5 (XVIII). – С. 53–57.

 • Суховолець І. О. Перебігпародонтиту у тварин з адреналіновоюміокардіодистрофією / І. О. Суховолець // Науковідослідження – теоріятаексперимент2012 :восьмаміжнароднанауково-практичнаконференція, 28 травня 2012 р. : матеріаликонф. – Полтава – 2012. – С. 48–49

 • Суховолець І. О. Зміна показників продуктів перекисного окиснення ліпідів у кровітапародонтітваринприпоєднанніпародонтиту з адреналіновоюкардіоміодистрофією / І. О. Суховолець // Інноваційнітехнології в стоматології :наково-практичнаконференція, 28 вересня 2012 р. : матеріаликонф. – Тернопіль. – 2012. – № 1. – С. 10–11

 • Суховолець І. О. Сучасніпоглядинаетіологіютапатогенеззапальнихзахворюваньпародонта / І. О. Суховолець, І. Я. Цвинтарна, А. М. Стицюк // Здобуткиклінічноїтаекспериментальноїмедицини :підсумкованауково-практичнаконференції, 9 червня 2011 р. : зб. матеріалівконф. – Тернопіль :Укрмедкнига,. – 2011. – С. 81.

 • Суховолець І. О. Змінапоказниківпероксидногоокисненняліпідівприпоєднанніпародонтиту з адреналіновоюкардіоміодистрофієюзанормергічноготипузапальноїреакції / І. О. Суховолець, І. Р. Мисула // Клінічнастоматологія. – 2011. – № 4. – С. 56-58.