Наукові публікації Серватович А.М.

 • Серватович А.М. Динаміка процесів цитолізу в пізній період комбінованої травми в експерименті / А. А. Гудима., Т. В. Кащак , А.М. Серватович // Екстрена медицина: від науки до практики. 2019. №1 (31) Київ 2019

 • Серватович А.М. Застосування гідроксиду кальцію при лікуванні апікального періодонтиту/ А. М. Серватович, С.І. Бойцанюк, М.А. Лучинський, Л.О. Пацкань, Х.В. Погорецька // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.- Тернопіль 13 червня 2019 року. С.55

 • Servatovych A.M. Violation of renal transport of sodium ions under conditions of skeletal trauma of different severity, complicated by blood loss/ Servatovych A.M., Kovalov V.V., Popovych D.V. // Journal of Education, Health and Sport. – 2019. - 9(3). – 229- 238.

 • Серватович А.М. Обгрунтування застосування листя кропиви в фітозборі для корекції пізніх проявів краніоскелетної травми/ А. М. Серватович, І.В. Антонишин , І.О.Суховолець// Здобутки клінічної та експериментальної медицини.- Тернопіль 7 червня 2018 року. С.265

 • Серватович А.М. Гістологічні порушення нирок, печінки і легень тварин після моделювання краніоскелетної травми та її корекції фітозасобом / А. М. Серватович, М.А. Лучинський , С.І. Бойцанюк, І.В.Суховолець, А.В. Чорній // Вісник проблем біології і медицини.- Полтава 2018. - Випуск 4, том 1 (146). С. 228-233.

 • Серватович А.М. Особливості профілактики захворювань пародонта в інформаційну епоху / І.О.Суховолець , А. М. Серватович, І.В. Антонишин // Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування захворювань тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота: наук.-практ. конф. з міжнародною участю, 19-21 квітня 2018 р. - Тернопіль.

 • Серватович А.М. Ранні прояви захворювань тканин пародонту та їх вчасна діагностика / А. М. Серватович, І.В. Антонишин , І.О.Суховолець// Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування захворювань тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота: наук.-практ. конф. з міжнародною участю, 19-21 квітня 2018 р. - Тернопіль.

 • Серватович А. М. Особливості і ліпідної пероксидації, антиоксидантного захисту, процесів цитолізу та ендотоксикозу в динаміці пізнього періоду краніоскелетної травми / А. М. Серватович // Інноваційні технології в стоматології : матер. наук.-практ. конф., 23 вересня 2016 р. – Тернопіль: Укрмедкнига. 2016. – С. 7.

 • Серватович А. М. Обґрунтування застосування арніки в фітозбору для корекції пізніх проявів краніоскелетної травми / А. М. Серватович, А. А. Гудима // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : матер. підсумкової LIX наук.-практ. конф., 15 червня 2016 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С. 183.

 • Серватович А. М. Структурні зміни нирок тварин у віддалені періоди травми та при корекції фітозасобом / А. М. Серватович, І. І. Луців // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : матер. підсумкової LIX наук.-практ. конф., 15 червня 2016 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С. 182.

 • Серватович А. Вплив фітозасобу на динаміку показників жовчутворювальної функції печінки в умовах краніоскелетної травми в пізній період травматичної хвороби / А. Серватович // Матеріали XХ Міжнар. мед. конгр. студентів та молодих вчених, 25-27 квітня 2016 р. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. – С. 296.

 • Серватович А. Структурні зміни легенів тварин у віддалені періоди травми та при корекції фітозасобом / А. Серватович, А. Гудима // Матеріали XХ Міжнар. мед. конгр. студентів та молодих вчених, 25-27 квітня 2016 р. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. – С. 293.

 • Серватович А. М. Динаміка жовчовидільної функції печінки в пізній період краніоскелетної травми та ефективність корекції засобами фітотерапії / А. М. Серватович // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм : матер. VIII наук.-практ. конф., 01-02 жовтня 2015 р. – Тернопіль, 2015. – С. 89-90.

 • Серватович А. Вплив фітозасобу на динаміку показників ліпідної пероксидації в умовах краніоскелетної травми в пізній період травматичної хвороби / А. Серватович // Матеріали XІХ Міжнар. мед. конгр. студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2015 р. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – С. 267.

 • Серватович А. М. Динаміка системних проявів краніоскелетної травми в пізній період травматичної хвороби / А. М. Серватович, Ш. О. Суховолець, М. О. Левків // Клінічна стоматологія. – 2015. – № 3-4. – С. 93.

 • Серватович А. М. Вплив фітозасобу на динаміку показників ендогенної інтоксикації в умовах краніоскелетної травми в пізній період травматичної хвороби / А. М. Серватович, С. М. Марчишин, А. А. Гудима // Клінічна стоматологія. – 2015. – № 3-4. – С. 92-93.

 • Серватович А. М. Особливості процесів цитолізу в патогенезі перебігу пізніх проявів травматчиної хвороби після краніоскелетної травми та ефективність його корекції фітозасобом / А. М. Серватович // Вісник морської медицини. – 2016. – № 3. – С. 96-102.

 • Servatovych А. М. The role of antioxidant defense disturbances in pathogenesis of the late manifestations of traumatic disease after cranio-skeletal injury and effectiveness of its correction by phytomixture // А. М. Servatovych, A. A. Gudyma // Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – Vol. 5, No 12. – P. 271-278 – [Режим доступу] http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5(12)%3A271-278

 • Серватович А. М. Порушення біохімічного складу жовчі в пізній період після нанесення краніоскелетної травми та ефективність їх корекції фітозбором / А. М. Серватович, Т. І. Дзецюх // Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т. 18, № 2. – С. 76-80.

 • Серватович А. М. Динаміка показників ендогенної інтоксикації в період пізніх проявів травматичної хвороби після краніоскелетної травми та ефективність їх корекції фітозбором / А. М. Серватович, А. А. Гудима // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2016. – № 1. – С. 58-63.

 • Серватович А. М. Динаміка порушень процесів ліпідної пероксидації в період пізніх проявів травматичної хвороби після краніоскелетної травми та ефективність корекції фітозбором / А. М. Серватович // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 4. – С. 106-109.