Наукові публікації доц. Погорецька Х.В.

 • Orest Kochan, Svitlana Boitsaniuk, Mariana Levkiv, Krzysztof Przystupa, Nadiia Manashchuk, Khrystyna Pohoretska, Natalia Chornij, Iryna Tsvyntarna, Liudmyla Patskan / Emergence of Nano-Dentistry as a Reality of Contemporary Dentistry. – 2022. − Applied Sciences. – №12(4). − Р. 2411-2502.

 • Boitsaniuk S., Patskan L., Pogoretska K. Risk factors for periodontal diseases // Sciences of Europe. ‒ 2021‒№ 79. ‒ Vol. 2 ‒ С. 5-9.

 • Бойцанюк С., Пацкань Л., Погорецька Х. Методи діагностики вогнищевої демінералізації емалі зуба // Sciences of Europe. ‒ 2021‒№ 79. ‒ Vol. 2 ‒ С. 25-28.

 • Oksana V. Dobrovolska, Nataliia V. Hasiuk , Oksana V. Klytynska , Marta S. Zaliznyak , Iryna V. Antonyshyn, Khrystyna V. Pogoretska , Ludmila A. Patskan State characteristics of the problem of oral cavity environmental system // Wiadomości Lekarskie – 2020. – 73(№5) − P. 1037-1040.

 • Бойцанюк С.І., Пацкань Л.О. Погорецька Х.В. Компомери: склад, властивості, показання до використання. техніка клінічного застосування (методичні рекомендації для самостійної роботи студентів). Тернопіль. 2019. 18 с.

 • Бойцанюк С.І., Пацкань Л.О. Погорецька Х.В. Сучасні матеріали для пломбування кореневих каналів (методичні рекомендації для самостійної роботи студентів). Тернопіль 2019. 33 с.

 • Бойцанюк С.І., Пацкань Л.О. Погорецька Х.В. Сучасні методики пломбування кореневих каналів (методичні рекомендації для самостійної роботи студентів). – Тернопіль – 2019 – c. 18.

 • Improving the quality of the dental education of future specialists by implementation in the traditional system of a person-oriented training model of teaching / Kh.Pohoretska, N.Hasiuk, I.Antonyshyn, Kh.Pohoretska, R.Levandovsky // Intermedical Jornal. – 2018. – №II (12). – C. 34-39.

 • Кісткова репарація щелеп під впливом суміші біоактивного скла й аутологічного кісткового мозку / Л.Пацкань, Я.Пюрик, Х.Погорецька //Клінчна стоматологія: – 2018. – №1(22). – С. 37 – 44.

 • Investigation of calcium metabolism in patients with coronary heart disease complicated by chronicheart failure, stage ii-a / K. Pohoretska, L. Patskan, K. H.Stoikevych, M.Marushchak, I.Krynytska // Bangladesh Journal of Medical Science. - Vol. 17 No. 03 July’18 - p. 395 – 401 .

 • Ефективність ранньої діагностики прихованих форм карієсу та моніторингу стоматологічного статусу дітей різних вікових груп. / Х.Погорецька, В.Хабчук, М.Рожко , Л.Пацкань //Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 4 (89). – С. 122-126

 • Biometric method of age estimation: development and efficiency, in cases of pathologies of hard tissues / M.Goncharuk-Khomyn, Kh Pohoretska, L.Patskan// International Journal of Medicine and Medical Research 2017, Vol. 3, Issue 2, p. 34–383.

 • Особливості викладання розділу «Захворювання ендодонта» в курсі «Терапевтична стоматологія» для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету/ Г.Стойкевич, Х.Погорецька, О.Лебідь, К.Дуда, Л.Пацкань, // Медична освіта. – 2017. – № 4 (76). – С. 98-100.

 • Метаболічні порушення під впливом тіотриазоліну у тварин з гострим ураженням ацетамінофеном / Relevant issues of modern medicine: the experience of Poland and Ukraine // Lublin, Republic of Poland October 20-21, 2017. – C. 110

 • Застосування рентгенологічних методів обстеження в клініці терапевтичної стоматології / С.Бойцанюк , Л.Пацкань, Х.Погорецька // Тернопіль, 2015

 • Динаміка мікрофлори пародонтальних кишень у хворих на остеопороз при прогресування генералізованого пародонтиту / М. С. Залізняк, Х. В. Погорецька, М. О. Левків // Клінічна стоматологія. – 2015. – № 2 (11). – С. 38-42.

 • Зміни мінеральної щільності кісткової тканини в умовах поєднаної травми нижньої щелепи та стегнової кістки на тлі гіпокінетичного остеопорозу. / Г. В. Федірко, Х. В. Погорецька, Л.О. Пацкань // Клінічна стоматологія: – 2014. – №1. – С. 9 – 11.

 • Вікові особливості впливу парацетамолу на деякі показники пероксидного окисненняліпідів та антиоксидантної системи у щурів / І. М. Кліщ, Х. В. Погорецька, М. І. Куліцька // Медична хімія. - 2012. - Т. 14, № 3. - С. 64-68.

 • Вплив тіотриазоліну на показники ендогенної інтоксикації і стан плазматичних мембран у щурів різних вікових періодів з токсичним ураженням ацетамінофеном / Х. В. Погорецька, І. М. Кліщ // Вісник наукових досліджень. - 2013. - № 1. - С. 99-103.

 • Динаміка показників процесів енергозабезпечення у печінці білих щурів різних вікових періодів з ацетамінофеновим ураженням / Х. В. Погорецька, І. М. Кліщ, М. І. Куліцька // Медична хімія. - 2012. - Т. 14, № 4. - С. 58-61.

 • Вплив тіотриазоліну на показники ендогенної інтоксикації і стан плазматичних мембран у щурів різних вікових періодів з токсичним ураженням ацетамінофеном / Х. В. Погорецька, І. М. Кліщ // Вісник наукових досліджень. - 2013. - № 1. - С. 99-103.

 • Влияние ацетаминофена на состояние эндогенной интоксикации у белых крыс разных возрастных периодов / Х. В. Погорецкая, И. Н.Клищ // Экология Центрально- Черноземной области Российской Федерации. – 2012. – № 2 (29). – С. 166–171.

 • Активность окислительных процессов в микросомах печени крыс с токсическим поражением ацетаминофеном в зависимости от возраста / Х.В. Погорецкая, И.Н.Клищ // Научное обозрение. Медицинские науки. – 2014. – № 2. – С. 97-98.

 • Стан ферментної ланки антиоксидантної системи за умов гострого отруєння парацетамолом у щурів різного віку / Х. В. Погорецька // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. - 2012. - № 1. - С. 192.

 • Вплив тіотриазоліну на показники антиоксидантної системи у щурів з гострим парацетамоловим гепатитом / Х. В. Погорецька, Л. О. Пацкань // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 17 квітня 2012 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2012. – С. 206.

 • Метаболічні порушення у щурів різних вікових періодів з гострим ураженням парацетамолом, кореговані тіотриазоліном / Х. В. Погорецька // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. - 2012. - № 2. - С. 199.

 • Вікові особливості глутатіонової ланки антиоксидантної системи щурів з гострим отруєнням парацетамолом / Х. В. Погорецька // Проблеми екології та медицини. - 2012. -Т. 16, № 3-4. - С. 68-69.