Наукові публікації Пацкань Л.О.


 • Orest Kochan, Svitlana Boitsaniuk, Mariana Levkiv, Krzysztof Przystupa, Nadiia Manashchuk, Khrystyna Pohoretska, Natalia Chornij, Iryna Tsvyntarna, Liudmyla Patskan / Emergence of Nano-Dentistry as a Reality of Contemporary Dentistry. – 2022. − Applied Sciences. – №12(4). − Р. 2411-2502.

 • Boitsaniuk S., Patskan L., Pogoretska K. Risk factors for periodontal diseases // Sciences of Europe. ‒ 2021‒№ 79. ‒ Vol. 2 ‒ С. 5-9.

 • Бойцанюк С., Пацкань Л., Погорецька Х. Методи діагностики вогнищевої демінералізації емалі зуба // Sciences of Europe. ‒ 2021‒№ 79. ‒ Vol. 2 ‒ С. 25-28.

 • Dobrovolska O.V., Hasiuk N.V., Klytynska O.V., Zaliznyak M.S., Antonyshyn I.V., Pogoretska K.V., Patskan L.A. State characteristics of the problem of oral cavity environmental system // Wiadomosci Lekarskie. – 2020. – Vol. 73 (No 5). – P. 1037–1041.

 • Гороховський В.В., Ходорчук І.В., Пиндус Т.О., Єфремова О.В., Погорецька Х.В., Пацкань Л.О. Дослідження клінічної ефективності комплексного методу лікування гіперестезії зубів у дітей // Клінчна стоматологія: – 2020. – №1. – С. 60 – 64.

 • Лучинський М.А., Лучинський В.М., Паласюк Б.О., Лучинська Ю.І., Пацкань Л.О., Стаханська О.О. Стан кісткової системи у дітей, які проживають у різних умовах довкілля // Wiadomości Lekarskie. – 2018. –Tom LXXI, nr 9. – P. 1722-1728.

 • Patskan L., Pohoretska K., Stoikevych H., Marushchak M., Krynytska I. Investigation of calcium metabolism in patients with coronary heart disease complicated by chronic heart failure, stageii-a //Bangladesh Journal of Medical Science. - Vol. 17 No. 03 July’18-p.395 – 401

 • Петрунів В.Б., Паласюк Б.О., Пацкань Л.О., Лучинська Ю.І.,.Лучинський М.А. Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей, які проживають в регіонах з різним екологічним навантаженням// ScienceReview. – 2018. Vol. 4, p. 39 – 42

 • Пюрик Я. В., Пацкань Л.О , Погорецька Х.В. Кісткова репарація щелеп під впливом суміші біоактивного скла йаутологічного кісткового мозку //Клінчна стоматологія: – 2018. – №1(22). – С. 37 – 44.

 • Стойкевич Г. В., Лебідь О.І., Погорецька Х.В., Дуда К.В., Пацкань Л.О. Особливості викладання розділу «Захворювання ендодонта» в курсі «Терапевтична стоматологія» для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету //Медична освіта. – 2017. – № 4 (76). – С. 98-100.

 • Goncharuk-Khomyn M., Pohoretska Kh., Patskan L. Biometricmethodofage estimation: development and efficiency, in cases of pathologies of teeth hard tissues //International Journal of Medicine and Medical Research 2017, Vol. 3, Issue 2, p. 34–38

 • Хабчук В. Рожко М., Погорецька Х.В., Пацкань Л.О. Ефективністьранньоїдіагностикиприхованих форм карієсу та моніторингустоматологічного статусу дітейрізнихвіковихгруп. //Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 4 (89). – С. 122-126.

 • Myhailiuk V., Hembarovskyi M., Lebid O., Patskan L. Hysto-ultra structure of the facial nerve and mimic muscles in the norm and in the conditions of eхperimental neuropathy // Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2017. – Vol.8 (4) – p.569 – 576.

 • Федірко Г.В., Погорецька Х.В., Пацкань Л.О. Зміни мінеральної щільності кісткової тканини в умовах поєднаної травми нижньої щелепи та стегнової кістки на тлі гіпокінетичного остеопорозу //Клінічна стоматологія: – 2014. – №1. – С. 9 – 11.

 • Пацкань Л.О , Погорецька Х.В., Федірко Г.В. Застосування склоіномерних цементів у дитячій терапевтичній стоматології //Стоматологічні новини: матеріали міжнародної науково–практичної конференції «Сучасні аспекти лікування карієсу та його ускладнень у дітей». – Львів, 2014 – с.70

 • Пацкань Л.О , Погорецька Х. В. Вплив парацетамолу на тлі тривалого застосування нітритів на стан ендогенної інтоксикації у щурів //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 2 (17). – С. 197.

 • Пацкань Л. О. Стан глутатіонової ланки антиоксидантної системи за умов гострого отруєння парацетамолом на тлі попереднього введення субтоксичних доз натрій нітриту // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 1 (16). – С. 191.

 • Пацкань Л. О. Стан глутатіонової ланки антиоксидантної системи за умов гострого отруєння парацетамолом на тлі попереднього введення субтоксичних доз натрій нітриту // Проблеми екології та медицини. – 2012. – Т. 17, № 1–2. – С. 33.

 • Пацкань Л. А. Влияние тиотриазолина на метаболические нарушения у животных при острых отравлениях парацетамолом на фоне интоксикации нитритов // Экология Центрально-Черноземнойобласти Российской Федерации. – 2012. – № 2 (29). – С. 195–200.

 • Пацкань Л. О. Вплив тіотриазоліну на процеси вільнорадикального окиснення білків плазми крові та печінки щурів при гострому отруєнні парацетамолом на тлі нітритної інтоксикації // Медична хімія. – 2012. – Т. 14, № 4. – С. 125–129.

 • Пацкань Л. О., Кліщ І. М. Метаболічні порушення у тварин за умов гострого отруєння парацетамолом на тлі нітритної інтоксикації та їх корекції тіотриазоліном // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – Т. ХІ, № 4 (42). – С. 105–109.

 • Пацкань Л. О., Кліщ І. М. Показники енергозабезпечення у тварин з токсичним ураженням парацетамолом на тлі тривалої дії натрій нітриту і корекції тіотриазоліном // Практична медицина. – 2012. – Т. ХVІІІ, № 5. – С. 39–43.

 • Пацкань Л. О., Кліщ І. М. Стан ендогенної інтоксикації у щурів з гострим отруєнням парацетамолу на тлі тривалого застосування нітритів // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – Вип. 3, т. 2 (95). – С. 96–99.

 • Пацкань Л. О., Кліщ І. М. Стан ендогенної інтоксикації у щурів з гострим отруєнням парацетамолу на тлі тривалого застосування нітритів // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – Вип. 3, т. 2 (95). – С. 96–99.

 • Пацкань Л. О., Кліщ І. М. Вплив парацетамолу на активність процесів ліпопероксидації і стан антиоксидантної системи щурів на тлі тривалого застосування нітритів // Медична хімія. – 2012. – Т. 14, № 2 (51). – С. 87–91.

 • Пацкань Л. О. Стан ферментної ланки антиоксидантної системи за умов гострого отруєння парацетамолом на тлі попереднього введення субтоксичних доз натрій нітриту // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 4 (49). – С. 227.