Наукові публікації проф. Лучинський М.А.

  • Yulia Lysokon, Yurii L. Bandrivsky, Mykhailo A. Luchynskyi. Analysis of the results of treatment of destructive forms of apical periodontitis with osteotropic drugs in a short term. Wiadomości Lekarskie. – 2022. –Tom LXXV, n 1(2). – P. 228-231.

  • Vadzyuk, S., Boliuk, Y., Luchynskyi, M., Papinko, I. and Vadzyuk, N. (2021) “PREDICTION OF THE DEVELOPMENT OF PERIODONTAL DISEASE”, Proceeding of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences, 65(2). – Р. 107-17

  • Lysokon Y.Yu., Luchynskyi M.A., Iskiv M.O. Morphological features of bone tissue regenerates in experimental animals when using osteotropic drugs for recovery bone defects // Journal of Education, Health and Sport. - 2021. - 11(10). - P. 11-17.

  • Лисоконь Ю.Ю., Іськів М.О., Лучинський М.А. Результати рентгенологічного та денситометричного дослідження у хворих з деструктивними формами апікальних періодонтитів у найближчі лікувальні терміни // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. - 2021.- 21(2). - P. 117-122.

  • Лисоконь Ю.Ю., Іськів М.О., Лучинський М.А. Динаміка рентгенологічних показників у хворих з деструктивними формами апікальних періодонтитів у віддалені лікувальні терміни // Український журнал медицини, біології та спорту. - 2021.- 6(3).- P. 277-284.

  • Рожко В.І., Лучинський М.А., Петрунів В.Б., Пясецька Л.В., Рожко О.В. Мікробіологічний спектр зубного нальоту при захворюваннях шлунково-кишкового тракту в дітей // Вісник стоматології. - 2021. - 115(2). - P. 74–77.

  • Piasetska L., Luchynskyi M., Oshchypko R., Rozhko V., Luchynska Iu. The state of local immunity in persons with periodontal diseases on a background of different phychophysiological reactions of maladaptation// GeorGian Medical news. – 2020. – No 6 (303). – Р. 63-66.

  • Vadzyuk S.N., Boliuk Yu.V., Luchynskyi M.A., Sluchyk V.M., Zukow W. Crystallographic features of oral fluid in young people with gingivitis// Journal of Education, Health and Sport. – 2020. – No 10(9). – Р.172-182. DOI dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.09.019.

  • Vadzyuk S.N., Boliuk Yu.V., Luchynskyi M.A. Influence of psychophysiological features on the condition of teeth hard tissues and periodontium in young subjects// Світ медицини та біології. – 2019. – № 4 (70) . – С. 22-25. DOI 10.26724/2079-8334-2019-4-70-22-25

  • Михайло А. Лучинський, Віталій М. Лучинський, Богдан О. Паласюк, Юлія І. Лучинська, Людмила О. Пацкань, Ольга О. Стаханська. Стан кісткової системи у дітей, які проживають у різних умовах довкілля// Wiadomości Lekarskie. – 2018. –Tom LXXI, n 9. – P. 1722-1728.

  • M. Luchynskyi, V. Luchinskyi, V. Shcherba, A. Demkovych, Y. Luchinska. Mechanism of changes of peripheral neuro-muscle endings of the tongues of rats with experimental streptozotocyn diabetes mellitus// Regul. Mech. Biosyst. – 2018. – No 8(3). – Р. 397–402. doi: 10.15421/021761

  • Лучинський М.А., Пясецька Л.В., Лучинська Ю.І. Пародонтальний статус осіб молодого віку залежно від психофізіологічного стану// Клінічна стоматологія. – 2018. – № 2. – С. 21-26.

  • Luchynskyi М.А., Pyasetska L.V., Luchynska Yu.I., Basista А.S., Rozhko V.І. Indices of the dental caries intensity in individuals with different clinical variations of psychophysiological disadaptation// Journal of Education, Health and Sport. – 2018. – No № 8(4) . – Р. 446-450.

  • Лучинський М.А., Пясецька Л.В. Тактика вибору лікувально-профілактичних заходів у осіб з різними психофізіологічними станами при лікуванні захворювань пародонта// ВСГ ООЗ. – 2018. – № 2(76) . – С.34-38.

  • Пясецька Л.В., Лучинський М.А., Басіста А.С., Рожко В.І. Електролітний склад ротової рідини пацієнтів із захворюваннями пародонта залежно від психофізіологічного стану// Буковинський медичний вісник. – 2018. – № 22;3(87) . – С. 78-83.

  • Пясецька Л.В., Лучинський М.А., Вадзюк С.Н. Динаміка показників окремих ферментів ротової рідини при захворюваннях тканин пародонта у осіб з різними клінічними варіантами реакцій психофізіологічної дезадаптації// Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – № 3(145). – С. 378-82.

  • Пясецька Л.В., Лучинський М.А. Оцінка клінічного стану тканин пародонта в осіб із психофізіологічними реакціями дезадаптації у найближчі терміни лікування// Вісник наукових досліджень. – 2018. – № 3(92) . – С. 102-105.

  • Vadziuk S.N., Luchynskyi M.A., Pyasetska L.V. Funktsionalnyi stomatolohichnyi status khvorykh z rozladamy psykhofiziolohichnoi dezadaptatsii// In: Proceedings of the 6th International conference of Science and society. – 2018. – Aug 3; Hamilton, Canada. Hamilton: Accent Graphics Communications & Publishing. – P. 130-135.

  • Пясецька Л.В., Лучинський М.А. Ступінь дисбіозу ротової порожнини при захворюваннях тканин пародонта у осіб із реакціями психофізіологічної дезадаптації// Матеріали міжнар. наук. конгресу XVII конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств; 2018 Вер 20-22; Тернопіль. Тернопіль: ТДМУ “Укрмедкнига”; 2018. – С. 226-227.

  • Серватович А.М., Лучинський М.А., Бойцанюк С.І., Суховолець І.В., Чорній А.В.// Гістологічні порушення нирок, печінки і легень тварин після моделювання краніоскелетної травми та її корекції фітозасобом// Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Вип. 4(1). – С. 228-233.

  • Рожко В.І., Лучинський М.А. Клінічні результати впровадження комплексу лікувально-профілактичних заходів у дітей з множинним карієсом на фоні хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту// Клінічна та експериментальна патологія. – 2017. – Т. 16, № 2(2). – С. 152-155.

  • Лучинський М.А., Болюк Ю.В., Лучинський В.М. Вплив поліморфізму генів PTHR1 та COL1A1 на розвиток захворювань тканин пародонта у людей молодого віку// Клінічна стоматологія. – 2017. – № 2. – С. 4-8.

  • Лучинський М.А., Рожко В.І. Особливості перебігу карієсу зубів у дітей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту// Клінічна стоматологія. – 2016. – № 4. – С. 66-69.

  • Лучинський М.А., Лучинський В.М., Шкумбатюк О.В. Показники екскреції кальцію та дезоксипіридиноліну у дітей із зубо-щелепними аномаліями, які проживають у різних регіонах Прикарпаття// Новини стоматології. – 2015. – № 4. – С. 173-175.

  • Лучинський М.А. Стан клітинного імунітету у 6-11-річних дітей із зубощелепними аномаліями, які проживають у різних антропогенних умовах// Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 4(1). – С. 296-299.

  • Luchynskyi М.А. The efficiency of introducing the complex of preventive correction of the functionality in children of various precarpathian region// World journal of pharmacy and pharmaceutical sciences. – 2015. – No 4 (12). – P. 64-69.

  • Лучинський М.А., Лучинський В.М. Обґрунтування доклінічної діагностики зубощелепних аномалій у дітей//Клінічна стоматологія. – 2015. – № 3-4. – С. 149.

  • Смоляр Н.І., Леус П.А., Безвушко Е.В., Лучинський М.А., Чухрай Н.Л. Визначення основних чинників ризику недостатньої ефективності профілактики карієсу зубів і захворювань пародонта за Європейськими індикаторами стоматологічного здоров’я// Новини стоматології. – 2014. – № 3. – С. 86-90.

  • Лучинський М.А., Чорній Н.В., Манащук Н.В. Стоматологічний статус дітей із використанням європейських індикаторів// Клінічна стоматологія. – 2014. – № 3. – С. 48.

  • Лучинський М.А., Лучинська Ю.І., Лучинський В.М. Особливості стоматологічного статусу дітей з дизметаболічними нефропатіями// Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2014. – № 1. – С. 70-72.

  • Лучинський М.А., Остапко О.І., Лучинська Ю.І. Особливості формування стоматологічної патології у дітей, які проживають у різних екологічних умовах (огляд літератури)// Клінічна стоматологія. – 2014. – № 1. – С. 35-41.

  • Лучинський М.А. Ген рецептора вітаміну D у дітей різних регіонів Прикарпаття за наявності зубощелепних аномалій та деформацій// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2014. – № 2. – С. 113-116.

  • Лучинський М.А., Петрунів В.Б., Лучинський В.М., Лучинська Ю.І. Імунологічна реактивність організму дітей, які проживають в зоні впливу негативних чинників довкілля// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2012. – № 3. – С. 17-20.

  • Лучинський М.А., Петрунів В.Б., Лучинський В.М. Оцінка ефективності лікувально-профілактичних заходів у дітей, які проживають на екологічно несприятливих територіях// Український стоматологічний альманах. – 2012. – № 5. – С. 38-42.

  • Кеч Н.Р., Гнатейко О.З., Лук’яненко Н.С., Лучинський М.А., Печеник С.О., Лучинський А.М. Стан кісткової тканини у дітей з екологічно детермінованою патологією в динаміці лікування// Вісник стоматології. – 2010. – № 2. – С. 113-117.