Наукові публікації Залізняк М.С.

 • Залізняк М.С., Гасюк Н.В., Бойцанюк С.І., Манащук Н.В., Чорній Н.В. Досвід використання інтерактивного методу навчання на занятті «Зміни слизової оболонки ротової порожнини при дерматозах з аутоімунним компонентом» // Проблеми безперервної освіти і науки. – 2020. - №3.- С. 33-36.

 • Savchuk O.V., Hasiuk N.V., Klitynska O.V., Yeroshenko G.A., Zaliznyak M.S. Clinical and morphological aspects of complex treatment of generalized periodontitis // Світ медицини та біології .- 2020.- №2 (72). – С. 115-119.

 • Oksana V. Dobrovolska, Nataliia V. Hasiuk , Oksana V. Klytynska , Marta S. Zaliznyak , Iryna V. Antonyshyn, Khrystyna V. Pogoretska , Ludmila A. Patskan State characteristics of the problem of oral cavity environmental system // Wiadomości Lekarskie – 2020. – 73(№5) − P. 1037-1040

 • Манащук Н. В., Чорній Н. В., Бойцанюк С. І. Залізняк М. С. Організація самостійної роботи студентів медиків // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. - 2019. - № 2. С. 14 – 18.

 • Манащук Н. В., Чорній Н. В., Бойцанюк С. І. Залізняк М. С. Сучасний погляд на застосування ополіскувачів для ротової порожнини // Клінічна стоматологія. - 2019. - № 2. – С. 89 – 93.

 • Манащук Н. В., Чорній Н. В., Бойцанюк С. І. Залізняк М. С. Сучасні аспекти застосування нестероїдних протизапальних препаратів при лікуванні захворювань пародонта // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. - Випуск 4 Том 2 (147). – С. 89 – 93.

 • Пупін Т.І., Мінько Л. Ю., Ільницька О. М., Залізняк М. С. Застосування атомно-силової мікроскопії для вивчення поверхні емалі зуба // Вісник наукових досліджень. - 2018. - № 1. – С. 96-98.

 • Бойцанюк С. И., Чорний Н. В., Зализняк М. С. Механизм формирования профессиональных навиков студентов стоматологического факультета // Проблеми безперервної освіти та науки. - 2018. - № 2. – С.

 • Манащук Н. В., Чорній Н. В., Бойцанюк С. І. Залізняк М. С. Зміни в мікробіоценозі ясенних та пародонтальних кишень у хворих із захворюваннями пародонта на тлі різної патології шлунково-кишкового тракту // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences - 2017.- Vol 7 No 8 2017. - С. 1128-1134.

 • Бойцанюк С. И., Чорний Н. В., Зализняк М. С.Симуляційне навчання як спосіб формування практичних навичок під час підготовки лікаря-стоматолога // Проблеми безперервної освіти та науки. – 2017. - №4 [27]. – С. 11 – 14.

 • Залізняк М.С., Бойцанюк С.І., Чорній Н.В., Манащук Н.В., Чорній А.В Oсобливості клінічного перебігу захворювань пародонта у хворих із різною супутньою патологією // Клінічна стоматологія. - 2016. - № 2. – С.14-19.

 • Залізняк М.С. Досвід проведення практичних занять з розділу “Захворювання слизової оболонки ротової порожнини” в умовах кредитно-модульної системи навчання // Клінічна стоматологія. – 2015. – № 4. – С. 90 – 92.

 • Залізняк М.С. Мінеральні води у комплексному лікуванні захворювань пародонта // Клінічна стоматологія. – 2015. – № 3–4 (12-13). – С. 25 – 29.

 • Залізняк М.С. Комплексне лікування хворих на генералізований пародонтит із супутнім остеоартрозом та оцінка його ефективності // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 3. – С. 79 – 82.

 • Залізняк М.С., Погорецька Х.В., Левків М.О. Динаміка мікрофлори пародонтальних кишень у хворих на остеоартроз при прогресуванні генералізованого пародонтиту // Клінічна стоматологія. – 2015. – №2 (11). – С. 38 – 42.

 • Залізняк М.С. Пародонтальний статус хворих на остеоартроз // Український стоматологічний альманах. – 2014. – №2. – С. 16 – 18.

 • Залізняк М.С. Патогенетичні механізми остеоартрозу в аспекті впливу на стан тканин пародонта // Клінічна стоматологія. – 2014. – №1. – С. 20 – 26.

 • Залізняк М.С. Віддалені результати лікування генералізованого пародонтиту у хворих на остеоартроз //Буковинський медичний вісник. – 2014. – Том 18, № 1 (69). – С. 37 – 40.

 • Залізняк М.С., Погорецька Х.В., Сопотніцька В.В. Інтегральний коефіцієнт процесів антиоксидантного захисту-пероксидного окиснення ліпідів у хворих на генералізований пародонтит, поєднаний з остеоартрозом //Клінічна стоматологія. – 2011. – №4. – С. 11 – 14.

 • Заболотний Т.Д., Залізняк М.С. Динаміка рівнів лізоциму в біосередовищах при генералізованому пародонтиті, асоційованому з остеоартрозом // Клінічна стоматологія. – 2011. – №3. – С. 5 – 8.

 • Бойцанюк С.І., Залізняк М.С., Залізняк О. І. Фармакотерапія захворювань пародонта // Клінічна стоматологія. – 2011. – №1-2. – С. 5 – 10.

 • Залізняк М. С. Стан системи перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на генералізований пародонтит на тлі остеоартрозу // Вісник наукових досліджень. – 2011. – №3. – С. 85–88.

 • Заболотний Т. Д., Залізняк М.С. Мікробіоценоз пародонтальних кишень у хворих генералізованим пародонтитом з супутнім остеоартрозом // Вісник стоматології. – 2011. – №3. – С. 37–40.

 • Заболотний Т. Д., Залізняк М.С. Стан окремих факторів гуморального імунітету у хворих на генералізований пародонтит на тлі остеоартрозу // Клінічна та експериментальна патологія. – 2011. – Т.10, №3. – С. 80–82.

 • Залізняк М. С. Кальцій – фосфорний обмін та стан метаболізму кісткової тканини у хворих на генералізований пародонтит із супутнім остеоартрозом // Медична хімія. – 2011. – №3. – С. 63–6

 • Залізняк М. С. Клінічна ефективність лікування генералізованого пародонтиту у хворих на остеоартроз в умовах курортної реабілітації // Практична медицина. – 2011. – Т.17, №3. – С. 133–137

 • Залізняк М. С. Динаміка клініко – лабораторних показників у хворих на генералізований пародонтит початкового – I ступеня тяжкості при лікуванні на курорті Гусятин // Вісник наукових досліджень. – 2008. – №3. – С. 50–51.

 • Залізняк М.С. Лікування катарального гінгівіту з використанням „Новозбручанської” мінеральної води // Практична медицина. – 2008. – №3. – С. 46 – 49.