Наукові публікації проф. Гасюк Н.В.

 • Hasiuk N.V., Yaskiv N.A., Leonenko P.V., Radchuk V.B. Modern Approach to Prevention of Chronic Recurrent Aphthous Stomatitis // Acta Balneologica. – 2022. – T. LXIV. – № 1 (167). – Р. 83-88.

 • Klytynska O.V., Hasiuk P.A., Vasko A.A., Gurando V.R., Zorivchak T.I., Stlchkovskyy A.V. Statistical analysis of criteria for efficiency of filling of permanent teeth in children // Acta stomatologica Naissi. – 2021. – Vol. 37 (84). ‒ P. 2232-2240.

 • Hasiuk N.V., Bozhyk S.S., Radchuk V.V. Modern view on mechanisms of epithelium differentiation of the oral mucosa in normal and pathological processes // Acta stomatologica Naissi. – 2021. – № 37 (83). ‒ P.2314-2324.

 • Гасюк Н.В., Мазур И.П., Попович И.Ю., Радчук В.Б. Клиническая характеристика заболеваний слизистой оболочки полости рта у пациентов, перенесших СOVID-19 – что необходимо знать стоматологу в условиях пандемии? // Georgian medical news. – 2021– Vol. 10 (319). – C – 93-99.

 • Hasiuk P., Kindiy V., Radchuk V., Kindiy D., Dzetsiukh T., Korol`D. Characteristics of metal alloys properties for dental casting after their repeated remelting. // Wiadomości Lekarskie. – 2021 – Vol. 74 (10). – Р. 2423-2427.

 • Pavlenko O., Mochalov Iu., Sluchevska O., Hasiuk N., Keian D., Yurzhenko A. The main cytokines of inflammatory response in periodontal tissues, therapeutical targets: a revive // Journal of social sciences, nursing, public health and education. – 2021. – №1. − P. 87-100.

 • Клітинська О.В., Іваськевич В.З., Гасюк Н.В., Зорівчак Т.І. Аналіз індексної оцінки потреби в ортодонтичному лікуванні підлітків Закарпатської області // Проблеми клінічної педіатрії. – 2021. – №1(51). − С. 6-13.

 • Radchuk V.B., Hasiuk N.V., Bozhyk S.S., Dzetsiukh T.I., Antonyshyn I.V. Initiating factors of complications development during prosthetics of teeth with fixed prostheses // Wiadomosci Lekarskie. – 2021. – № 5, Vol. LXXIX. – P. 1164-1169.

 • Klitynska O.V., Hasiuk N.V., Struk V. I., Kruchak R.Yu., Hurando V. R., Bobelskyi V.V. The quality of drinking water as a factor in the formation of dental pathology of the hard tissues of the teeth in children // Wiadomosci Lekarskie. – 2021. – № 5, Vol. LXXIX. – P. 1120-1125.

 • Клітинська О.В., Іваськевич В.З., Гасюк Н.В. Комплексний аналіз ортодонтичного лікування підлітків Закарпаття // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2021. – №1(29), том 6. − С. 237-243.

 • Радчук В.Б., Гасюк Н.В., Гасюк П.А. Застосування оптичних скануючи систем та алгоритмів 3D моделювання як спосіб контролю глибини препарування під незнімні ортопедичні конструкції // Abstracts of VIII international scientific and practical conference. – 2021. – P. 149-154.

 • Hasiuk N.V., Yeroshenko G.A., Mochalov I.O., Klitynska., O.V., Pogoretska Kh.V. Morphoclinical aspects of the clinical course of atopic cheilitis // Світ медицини і біології. – 2020. – №4. − С. 39-43.

 • Гасюк Н.В., Мазур І.П. Клінічні стани: печіння порожнини рота. Що може зруйнувати бездоганну роботу стоматолога – глосодинія чи непереносимість сплавів та матеріалів? // Oral and General Healts. – 2020. – №1. − С. 40-45.

 • Klitynska O.V., Stishkovskyy A.V., Hasiuk N.V., Avetikov D.S., Ivaskevych V. Z. Statistical analysis of the impact of clusters on caries prevalence and intensity in children aged 6-7 with different somatic health statuses // Wiadomosci Lekarskie. – 2020. – Vol. 73 (No 3). – P. 428–434.

 • Клітинська О.В., Стішковський А.В., Гасюк Н.В. Аналіз рівня стресу у дітей 6-7 років, які постійно проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду на показники захворюваності на карієс // Буковинський медичний вісник. – 2020. – № 2 (24). − С. 46−51.

 • Dobrovolska O.V., Hasiuk N.V., Klytynska O.V., Zaliznyak M.S., Antonyshyn I.V., Pogoretska K.V., Patskan L.A. State characteristics of the problem of oral cavity environmental system // Wiadomosci Lekarskie. – 2020. – Vol. 73 (No 5). – P. 1037–1041.

 • Savchuk O.V., Нasіuk N.V., Klytynska O.V., Yeroshenko G.A., Zaliznyak M.S.

 • Complex treatment of generalized periodontitis: clinical and morphological aspects of verification of the efficiency of application of complex medical drug // Світ медицини і біології. – 2020. – № 2 (72). − С. 242−250.

 • Залізняк М.С., Гасюк Н.В., Бойцанюк С.І., Манащук Н.В., Чорній Н.В. Досвід використання інтерактивного методу навчання на занятті «Зміни слизової рболонки порожнини рота при дерматозах із аутоімунним компонентом» // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2020. – №3 (39). – С. 33–37.

 • Радчук В.Б., Гасюк Н.В., Єрошенко Г.А. Аналіз структури ортопедичної патології та частоти повторних звернень після протезування металокерамічними конструкціями // Світ медицини і біології. – 2019. – № 4 (70). − С. 138−142.

 • Клітинська О.В., Стішковський А.В., Гасюк Н.В., Іваськевич В.З., Савчук О.В. Кластерний аналіз взаємодії показників ессенціальних мікро- та мікроелементів у дітей перших класів із різним рівнем тривожності // Проблеми клінічної педіатрії. – 2019. – № 4 (46). − С. 17−21.

 • Гасюк Н.В., Клитинськая О.В., Погорецкая К.В., Гурандо В.Р. Роль генетических факторов в развитии заболеваний тканей пародонта у подростков // Вісник проблем біології і медицини. – № 4, том 1 (153). – С. 17–22.

 • Клітинська О.В., Гасюк Н.В., Зорівчак Т.І. Особливості лікування гострого пульпіту тимчасових зубів з у рахуванням стадії їх розвитку // Україна. Здоров’я нації. – 2019. – №1 (54). − С. 145 – 149.

 • Гасюк Н.В., Єрошенко Г.А., Цуканов Д.В., Ємець Л.В. Особливості реактивних змін у підщелепній слинній залозі, ініційованих введенням платифіліну і прозерину // Клінічна стоматологія. − 2019. – №1 (26). − С. 52−59.

 • Костенко Є.Я., Гасюк Н.В., Клітинська О.В. Методологічні підходи до вдосконалення рівня практичних навичок, як невід’ємна складова освіти лікарів-стоматологів // Україна. Здоров’я нації. – 2018. – №4/1(53). – С. 73–76.

 • Hasiuk N.V., Klitynska O.V., Antonyshin I.V., Mochalov Yu.O. Ways of formation and extending of clinical and analytical thought of students-dentists under the activities of student scientific society// Україна. Здоров’я нації. – 2018. – №4/1(53). – С. 112–114.

 • Hasiuk N.V., Antonyshyn I.V., Pohoretska K.V., Levandovsky R.A. Improving the quality of the dental education of future specialists by implementation in the traditional system of a person-oriented training model of teaching // Іntermedical Journal. – 2018. – 19 (2). – P. 4–8.

 • Hasiuk N.V., Yeroshenko G.A., Maystruk P.O. Features of the cell complex of the mortal shell of the rope cavity on the field of tolerancy // Світ медицини і біології. – 2018. – № 4. − С. 34−40.

 • Клітинська О.В, Гасюк Н.В., Зорівчак Т.І. Критерії постановки діагнозу та вибір методу лікування хронічного фіброзного пульпіту тимчасових зубів // Іntermedical Journal. – 2018. – 18 (1). – P. 4–8.

 • Радчук В.Б., Гасюк Н.В. Характеристика реактивних змін слизової оболонки ясен за умов різних видів одонтопрепарування // Вісник наукових досліджень. – 2018. – №.2. − С. 17−20.

 • Hasiuk N.V., Levandovsky R.A., Borodach V.O., Klitynska O.V. Morphological substantiation of criteria of prediction of clinical course of generalized periodontitis // Світ медицини і біології. – 2018. – № 3. − С. 37−41.

 • Klytynska O., Vasko A., Borodach V., Hasiuk N.,V., Kornienko L., Tsukanov D. Clinical and Laboratory Grounds for the Rational Selection of Filling Material for Restoration of Temporary teeth // Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clinica Integrada. – 2018. – 18 (1). – P. 3949–3954.

 • Гасюк Н.В., Лєвандовський Р.А., Клітинська О.В., Бородач В.А. Особливості перебудови клітинного складу слизової оболонки порожнини рота у хворих на генералізований пародонтит // Україна. Здоров’я нації. – 2018. – №.1 (47). − С. 100 − 105.

 • Furdychko A.I., Hasiuk P.A., Ivanchyshyn V.V., Нasiuk N.V. Сurent concept of morphofunctional changes of dental tissue induced by odontopreparation for metal-ceramic construction. // Світ медицини і біології. – 2018. – № 1 (63). − С. 87−89.

 • Klitynska Oksana, Gasiuk Natalia, Kostenko Yevgen, Gurando Viacheslav. Statistical model of caries formation and progression in children of preschool and early school age domiciled in biogeochemical deficiency of fluorine and iodine // Journal of Stomatology. – 2017. – Vol. 70 (6). − P. 675−679.

 • Гасюк Н.В., Клітинська О.В., Радчук В.Б., Цуканов Д.В., Бородач В.А. Некоторые особенности процессов дифференциации букального эпителия в гендерном аспекте // Україна. Здоров’я нації. – 2017. – №. 4/1 (46). − С. 114 − 118.

 • Malko N.V., Hasiuk P.A., Ivanchyshyn V.V., Hasiuk N.V. Changes in biochemical parameters of blood serum and gingival homogenates with experimental gingivitis // Світ медицини і біології. – 2017. – №. 4 (62). − С. 149–152.

 • Hasiuk P.A., Vorobec A.B., Hasiuk N.V., Rosolovska S.O., Bodnarchuk I.V., Radchuk V.B. Sex differences of odontometrical indexes crovn of molars // Interventional Medicine and Applied Science. – 2017. – Vol. 9 (3) . − P. 160–163.

 • Hasiuk N.V., Hasiuk P.A., Radchuk V.B., Rosolovska S.O., Vorobec A.B., Demkovych A.Ye. Fixed prosthetic construction with using of high volume digital scanning techniques // Світ медицини і біології. – 2017. – №. 4 (62). − С. 15–17.

 • Hasiuk N.V., Hasiuk P.A., Radchuk V.B. Сurent concept of morphofunctional changes of dental tissue induced by odontopreparation for metal-ceramic construction // Світ медицини і біології. – 2017. – № 3 (61). − С. 9–11.

 • Радчук В.Б., Гасюк Н.В., Гасюк П.А. Морфофункціональні зміни тканин зуба, ініційовані одонтопрепаруванням під металокерамічні конструкції // Світ медицини і біології. – 2017. – № 2 (60). − С. 100–103.

 • Hasiuk N.V., Ivanytskiy І.О., Popovich І.Yu. Morphological rationale of advisability for ultrasound teeth preparation in pediatric dentistry // Inter medical journal. – 2017. – № 1 (93). − С. 38–42.

 • Hasiuk N.V., Vesnina L.E., Shlykova O.A., Izmailova O.V. Argumentation of pathogenic mechanisms of generalized periodontitis from the position of polymorphism of nuclear transcription factor NF- κв1 // Іnternational Jornal of Medicaine and Research. – 2017. – № 1. − С. 40–45.

 • Hasiuk N.V., Hasіuk P.A., Kindiy D.D., Ivanchyshyn V.I., Kalashnikov D.V., Subchenko S.G. Characteristics of cellular composition of periodontal pockets // Interventional Medicine and Applied Science. – 2016. – Vol. 8 (4). − P. 172–177.

 • Hasiuk N.V. Qualitative and quantitative changes in the cellular composition of gums in patients with periodontal diseases // Іnternational Jornal of Medicaine and Research. – 2016. – №. 2. − С. 26–29.

 • Hasiuk N.V. Diagnostics aspects of akantolytic pemphigus in dentist`s practice // Inter medical journal. – 2016. – № 1 (93). − С. 27–30.

 • Hasiuk N.V. Description of polymorphic variants of nuclear transcription factor NF- kB1 as predictors of generalised periodontitis development // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2016. – № 1 (93). − С. 105–107.

 • Гасюк Н.В., Герасименко С.Б., Єрошенко Г.А., Семенова А.К. Сучасні погляди на проблематику передчасної втрати зубів // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – № 2 (1). − С. 174–179.

 • Гасюк Н.В., Мошель Т.М., Попович І.Ю. Особенности качественной и количественной перестройки клеточного состава буккального эпителия в условиях никотиновой интоксикации // Український стоматологічний альманах. – 2016. – № 1. − С. 16–20.

 • Гасюк Н.В. Характеристика клітинного складу червоної облямівки при атопічному хейліті // Клінічна стоматологія. – 2016. – № 1 (15). − С. 11–15.

 • Гасюк Н.В., Єрошенко Г.А., Семенова А.К. Характеристика якісних змін клітинного складу спинки язика людини за умов наявності в порожнині рота пластинкових знімних протезів // Світ медицини і біології. – 2015. − № 4. – С. 66–68.

 • Гасюк Н.В., Єрошенко Г.А. Характеристика поліморфних варіантів ядерного фактора транскрипції NF-κB1 як предикторів розвитку генералізованого пародонтиту // Галицький лікарський вісник. – 2015. − № 3. – С. 66–69.

 • Гасюк Н.В. Роль поліморфізму ядерного фактора транскрипції NF-κB1 у патогенезі генералізованого пародонтиту // Світ медицини і біології. – 2015. − № 3. – С. 14–16.

 • Hasiuk N.V., Yeroshenko G.A., Lisachenko O.D. Features of cytological reorganization of gums in the course of generalized periodontitis // Актуальні питання медичної науки і практики. – 2015. − № 82. – С. 284–291.

 • Гасюк Н.В., Єрошенко Г.А. Особливості перебігу процесу диференціації ясенного епітелію в динаміці менструального циклу // Світ медицини і біології. – 2015. − № 2. – С. 13–16.

 • Гасюк Н.В., Єрошенко Г.А. Патогенетичні механізми передпухлинної цитотрансформації слизової оболонки порожнини рота в умовах нікотинової інтоксикації // Шпитальна хірургія. – 2015. – № 1 (69). – С. 64–68.

 • Гасюк Н.В.Статистичне обгрунтування компенсаторних механізмів епітелію ясен в умовах нікотинової інтоксикації // Медична інформатика та інженерія. – 2015. – № 1 (29). – С. 42–46.

 • Гасюк Н.В. Шляхи оптимізації діагностичного процесу та прогностичних критеріїв клінічного перебігу генералізованого пародонтиту // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я. – 2015. – № 1 (69). – С. 64–68.

 • Гасюк Н.В. Патогенетичні механізми цитологічної перебудови слизової оболонки порожнини рота у хворих на генералізований пародонтит // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 1 (68). – С. 63–66.

 • Гасюк Н.В. Характеристика клітинного складу цитограм ясен хворих на генералізований пародонтит // Клінічна стоматологія. – 2015. – № 1 (10). − С. 6–14.

 • Гасюк Н.В. Цитологічна і цитохімічна характеристика процесів диференціації букального епітелію в осіб чоловічої статі молодого віку в нормі // Медична хімія. – 2015. – № 1 (62). – С. 61–65.

 • Гасюк Н.В., Ерошенко Г.А. Сравнительная характеристика течения процесса дифференциации буккального эпителия в гендерном аспекте // Медицинский академический журнал. – 2015. – № 1 (XV). – С. 68–72.

 • Гасюк Н.В. Влияние очага пародонтальной инфекции на качественный и количественный состав буккальных эпителиоцитов // Медицина в Кузбассе. – 2015. – № 1 (XIV). – С. 48–51.

 • Гасюк Н.В. Комплексна цитологічна характеристика перебігу процесу диференціації букального епітелію у осіб жіночої статі молодого віку залежно від фази менструального циклу // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – № 2 (119). − С. 33–36.

 • Гасюк Н.В. Цитологічна характеристика епітелію піхви жінок молодого віку в залежності від фази менструального циклу // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – № 2 (118). − С. 228–232.

 • Гасюк Н.В. Характеристика клітинного складу буккального епітелію осіб молодого віку хворих на генералізований пародонтит // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – № 1 (117). − С. 221–226.

 • Hasiuk N.V., Yeroshenko G.А. Feature of cellular composition of the gums in generalized periodontitis // Світ медицини і біології. – 2015. – № 1 (48). – С. 17–20.

 • Гасюк Н.В., Гасюк П.А. Особенности системы местного иммунитета собственной пластинки десны в условиях поражения симптоматическим катаральным гингивитом при пародонтите // Математическая морфология. Электронный математический и медико-биологический журнал. – 2015. – № 14 (1). – Режим доступу до ресурсу: http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-38-html/cont.htm

 • Гасюк Н.В. Характеристика системы месного иммунитета собственной пластинки десны при пародонтите // Прикладные информационные аспекты медицины. – 2014. – № 2. – С. 68–70.

 • Гасюк Н.В. Иммуногистоспецифичность клеточных инфильтратов собственной пластинки десны при пародонтите // Актуальные вопросы формирования здорового образа жизни, профилактики заболеваний и укрепления здоровья. – 2014. – № 3. – С.20–22.

 • Гасюк Н.В. Особенности строения микроциркуляторного русла собственной пластинки десневой борозды // Медицина в Кузбассе. – 2014. – № 4. – С. 61–64.

 • Гасюк Н.В. Характеристика каріометричних показників епітелію ясеневої борозни в нормі // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 4 (77). – С. 75–77.

 • Yeroshenko G.A., Tsukanov D.V., Hasiuk N.V., Chernyak V.V. Morphometric characteristic of microcircular rate of Salivary glands after administration of platyphyllinum and Proserinum // European International Journal of Science and Technology. – 2014. – № 8, vol. 3, – Р. 29–34.

 • Бойченко О.М., Гасюк Н.В., Ступак О.П. Прооксидантно-антиоксидантний стан крові та ротової рідини у хворих на генералізований пародонти на тлі ішемічної хвороби серця // Вісник Української медичної стоматологічної академії : Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2014. – №14 (47). − С. 23–26.

 • Іваницький І.О., Іваницька О.С., Гасюк Н.В., Островська Л.Й., Мошель Т.М. Особливості застосування адгезивних мостоподібних конструкцій у прямій техніці для заміщення малих дефектів зубних рядів // Вісник Української медичної стоматологічної академії: Актуальні проблеми сучасної медицини. − 2014. – № 3 (47). − С. 32–34.

 • Гасюк Н.В. Гістофункціональна характеристика епітелію ясеневої борозни // Інновації в стоматології. – 2014. – № 3 (5). – С. 40–43.

 • Гасюк Н.В. Імуногістохімічна характеристика клітинних інфільтратів власної пластинки ясен при пародонтиті // Медична хімія. – 2014. – Т. 16, № 3 (60). – С. 78–81.

 • Гасюк Н.В. Гістологічна характеристика ясен за умов ураження симптоматичним гінгівітом при пародонтиті // Світ медицини і біології. – 2014. – № 3. – С. 107–109.

 • Гасюк Н.В. Гістологічна характеристика пародонтальних кишень // Клінічна стоматологія. – 2014. − № 3. – С. 9–12.

 • Гасюк Н.В. Оптимізація методів діагностики червоного плескатого лишаю на стоматологічному прийомі // Вісник наукових досліджень. – 2014. − № 3 (76). – С. 58–61.

 • Гасюк Н.В. Морфофункціональна характеристика клітинного складу епітеліального компоненту ясен хворих на цукровий діабет ІІ типу // Молодий вчений. – 2014. − № 8 (11). – С. 109–111.

 • Гасюк Н.В., Попович І.Ю. Оптимізація способів лікування ускладненого карієсу шляхом вибору методики препарування системи кореневих каналів // Клінічна стоматологія. –2014. − № 2. – С. 45–48.

 • Іваницький І.О., Гасюк Н.В., Мошель Т.М., Островська Л.Й. Можливості застосування адгезивних волоконних систем для заміщення малих дефектів зубних рядів // Вісник Української медичної стоматологічної академії: Актуальні проблеми сучасної медицини. − 2014. – № 1 (45). − С. 127–130.

 • Гасюк П.А., Гасюк Н.В., Белінська Л.Д. Особливості клінічного перебігу захворювань язика // Клінічна стоматологія. − 2014. – № 1. – С. 17–19.

 • Семенова А.К., Гасюк Н.В., Єрошенко Г.А., Стаханська О.О., Пудяк В.Є. Морфофункціональна характеристика епітелію слизової оболонки спинки язика щурів в нормі // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – № 2 (107). − С. 134–137.

 • Іваницький І.О., Гасюк Н.В., Попович І.Ю. Поширеність та аспекти діагностики акантолітичної пухирчатки в практиці лікаря стоматолога // стоматологічної академії: Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2013. – №3 (43). − С. 16–19.

 • Іваницький І.О., Гасюк Н.В., Попович І.Ю., Островська Л.Й. Характеристика стоматологічного статусу пацієнтів із системною гіпоплазією твердих тканин // Український стоматологічний альманах. − 2013. – № 6. – С. 93–94.

 • Єрошенко Г.А., Гасюк Н.В., Іваницький І.О., Герасименко С.Б. Цитофункціональна характеристика представництва мастоцитів у яснах хворих на генералізований пародонтит // Світ медицини і біології. – 2013. – № 4 (42). – С. 66–68.

 • Єрошенко Г.А., Семенова А.К., Гасюк Н.В. Структура та поширеність захворювань язика у пацієнтів молодого віку // Світ медицини і біології. – 2013. – № 3 (40). – С. 14–16.

 • Гасюк Н.В., Бойченко О.М., Герасименко С.Б. Эпителиоциты ротовой полости как маркеры молекулярно-генетических исследовани // Математическая морфология. Электронный математический медико-биологический журнал. – № 12. – Режим доступу до ресурсу: http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-38-html/cont.htm

 • Бойченко О.М., Гасюк Н.В., Палій О.В. Структура та захворюваність хвороб пародонта у пацієнтів із ішемічною хворобою серця // Світ медицини і біології. – 2013. – № 1 (36). – С. 21-22.

 • Гасюк Н.В., Герасименко С.Б., Худякова М.Б. Особливості ультраструктурної будови епітелію ясеневої борозни // Вісник Української медичної стоматологічної академії : Актуальні проблеми сучасної медицини. − 2013. – №2 (42). − С. 189–191.

 • Гасюк Н.В., Худякова М.Б. Аспекти клінічного перебігу та морфологічні зміни в яснах у хворих на різні форми гіпертрофічного гінгівіту // Вісник проблем біології та медицини. − 2013. – №1 (99). – С. 265–267.

 • Бойченко О.М., Гасюк Н.В., Палій О.В. Поширеність стоматологічних захворювань у молоді сільської місцевості // Вісник Української медичної стоматологічної академії : Актуальні проблеми сучасної медицини. − 2013. – №2 (42). − С. 21–23.

 • Єрошенко Г.А., Герасименко С.Б., Гасюк Н.В. Характеристика клітинного складу мазків беззубих щелеп // Світ медицини і біології. – 2013. – № 2 (38). – С. 31–34.

 • Гасюк Н.В., Єрошенко Г.А., Палій О.В. Сучасні уявлення про етіологію та патогенез хвороб пародонта // Світ медицини і біології. – 2012. – № 2 (38). – С. 203–207.

 • Іваницький І.О., Гасюк Н.В., Попович І.Ю. Порівняльна характеристика морфометричних показників і гістоструктури твердих тканин зубів за умов ультразвукового та класичного одонтопрепарування // Вісник Української медичної стоматологічної академії : Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2013. – № 2 (42). − С. 202–205.

 • Іваницький І.О., Гасюк Н.В., Попович І.Ю. Обґрунтування доцільності застосування препарату глуфторед для лікування хворих із гіперестезією твердих тканин та на етапах лікування карієсу // Вісник Української медичної стоматологічної академії: Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2012. − №12 (40). − С. 21–23.

 • Придруга С.М., Гасюк Н.В. Патогенетичні механізми пошкодження органів у різні періоди травматичної хвороби // Світ медицини і біології. – 2012. – № 2. – С. 194–200.

 • Гасюк П.А., Гасюк Н.В. Гістохімічне обґрунтування процесу третинної біомінералізації емалі зубів людини // Світ медицини і біології. – 2012. – № 2. – С. 28–30.

 • Цуканов Д.В., Єрошенко Г.А., Гасюк Н.В. Характеристика каріометричних показників привушної залози щурів в нормі та за умов стимуляції прозерином // Світ медицини і біології. − 2012. – № 1. – С. 158–162.

 • Попович І.Ю., Гасюк Н.В. Морфологічне обґрунтування застосування силлерів різних хімічних груп для лікування ускладненого карієсу // Вісник Української медичної стоматологічної академії: актуальні проблеми сучасної медицини. – 2011. – № 3 (35). − С. 33–37.

 • Бублій Т.Д., Гасюк Н.В., Петручено Н.В. Характеристика осложнений после применения отбеливающих зубных паст // Світ медицини та біології. – 2011. – № 3. – С. 45–47.

 • Гасюк Н.В., Єрошенко Г.А., Калініченко М.В. Морфологічна характеристика представництва тканинних базофілів при хронічному катаральному гінгівіті // Світ медицини та біології. – 2011. – № 1. – С. 18–21.

 • Гасюк А.П., Ніколенко Л.Г., Новосельцева Т.В., Гасюк Н.В. Гістогенез окремих варіантів амелобластами щелеп // Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 1. – С. 62–63.

 • Гасюк Н.В., Єрошенко Г.А., Чоловський М.О. Аспекти діагностики запальних захворювань тканин пародонта // Світ медицини та біології. – 2009. – № 4. – С.69–72.

 • Петрушанко Т.О., Островська Л.Й., Гасюк Н.В. Зміни епітеліоцитів ясен та слизової оболонки щік при наявності катарального гінгівіту у вагітних // Світ медицини та біології. – 2009. – № 4. – С. 131–137.

 • Гасюк Н.В., Єрошенко Г.А. Морфометрична характеристика плоского зроговілого епітелію ясен людини // Світ медицини та біології. – 2009. – № 3. – С. 48–50.

 • Гасюк Н.В., Костиренко О.П. Особливості морфогенезу хронічного гіперпластичного гінгівіту // Світ медицини та біології. – 2009. – № 4. – С. 11–13.

 • Гасюк Н.В., Шепітько В.І. Ультраструктурна організація епітелію різних частин ясен // Світ медицини та біології. – 2008. – № 2. – С. 77–79.

 • Гасюк Н.В., Шепітько В.І., Іленко Н.М. Морфогенез хронічного катарального гінгівіту // Світ медицини та біології. – 2008. – № 1. – С. 9–11.

 • Гасюк Н.В. Структурно-функційна організація прикріпленої частини ясен // Вісник проблем біології та медицини. – 2007. – № 4. – С.210–213.

 • Гасюк Н.В. Морфофункціональна характеристика вільної частини ясен // Вісник Української медичної стоматологічної академії: Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2007. – Т. 7, вип. 4 (20). – С. 249–251.

 • Іленко Н.М,. Островська Л.Й., Гасюк Н.В. Електронномікроскопічне дослідження хронічного гіперпластичного гінгівіту // Вісник проблем біології та медицини. – 2006. – № 2. – С. 212–213.