Наукові публікації доц. Бойцанюк С.І.

 • Orest Kochan, Svitlana Boitsaniuk, Mariana Levkiv, Krzysztof Przystupa, Nadiia Manashchuk, Khrystyna Pohoretska, Natalia Chornij, Iryna Tsvyntarna, Liudmyla Patskan / Emergence of Nano-Dentistry as a Reality of Contemporary Dentistry. – 2022. − Applied Sciences. – №12(4). − Р. 2411-2502.

 • Boitsaniuk S. I., Levkiv, M. О., Fedoniuk, L. Y., Kuzniak, N. B., Bambuliak, A. V. / Acute herpetic stomatitis: clinical manifestations, diagnostics and treatment strategies // Wiadomosci Lekarskie. – 2022. − №75. – Р. 318−323.

 • Паталаха О.В., Бойцанюк С.І. Сучасні аспекти внутрішньоканальної дезінфекції при лікуванні ускладнених форм карієсу. // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. ‒ 2021. ‒ №3-4. ‒ С. 79-83.

 • Chornij Nataliya; Boitsaniuk Svitlana; Stechyshyn Iryna; Pavliuk Bohdana; Manashchuk Nadiia; Chornii Arsenii; Kritsak Myroslav Prevention and methods of correction of hyperesthesia of dental hard tissues of teeth Archives Pharmacologyonline. ‒ 2021 ‒ Vol.2 ‒ Р. 1436-1442.

 • Boitsaniuk S., Patskan L., Pogoretska K. Risk factors for periodontal diseases // Sciences of Europe. ‒ 2021‒№ 79. ‒ Vol. 2 ‒ С. 5-9.

 • Бойцанюк С., Пацкань Л., Погорецька Х. Методи діагностики вогнищевої демінералізації емалі зуба // Sciences of Europe. ‒ 2021‒№ 79. ‒ Vol. 2 ‒ С. 25-28.

 • Бойцанюк С., Кузняк Н., Бамбуляк А., Дмитренко Р. Організація студентоцентрованого навчання в медичному університеті // Sciences of Europe. 2021. ‒ Vol 2, № 67. ‒ С. 52-54.

 • Olexandr V. Tsyhykalo, Nataliia B. Kuzniak, Pavlo P. Perebyjnis, Svitlana I. Boitsaniuk, Iryna Ya. Tsvyntarna, Angelina M. Servatovych Рeculiarities of the morphometric parameters of suprahyoid region of the human prefetuses // Wiadomości Lekarskie. ‒ Volume LXXIV, ISSUE 2, February 2021. ‒ Р.291- 294.

 • Чорній Н.В., Манащук Н.В., Бойцанюк С.І. Досвід застосування рослинного антисептика при лікуванні гінгівіту // Научный взгляд в будущее. Выпуск №21. Том 1 , апрель 2021. С. 87-91

 • Бойцанюк С.І, Манащук Н.В., Чорній Н.В., Комунікативна компетентність у діяльності лікаря-стоматолога. ‒ SWorldJournal. ‒ 2021‒ № 8 (3) ‒ С.43-47.

 • Манащук Н.В., Чорній Н.В., Бойцанюк С.І., Чорній А.В. Викладання розділу «Захворювання слизової оболонки ротової порожнини» в умовах дистанційного навчання // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. ‒ 2021. ‒ №2. ‒ С. 11-14.

 • Denefil Olha, Liuta Olha, Charnosh Sophia, Boitsaniuk Svitlana, Kuchyrka Lesya Liver and heart damage in female rats with hypothyroidism // Pharmacologyonline. ‒ 2021 ‒ Vol.2 ‒ Р. 398-404.Манащук Н.В., Чорній Н.В., Бойцанюк С.І. Досвід застосування рослинного антисептика при лікуванні гінгівіту // Научный взгляд в будущее – Випуск № 21, Том 1 2021 ст. 87-92.

 • Chornij N, Manashchuk N., Boitsaniuk S., Kritsak M, Stechyshyn I, Pavliuk B. Prevention and methods of correction of hyperesthesia of dental hard tissues of teeth // PharmacologyOnline – Archives 2021, vol. 2 , p. 1436-1442.

 • Манащук Н.В., Чорній Н.В., Чорній А.В., Бойцанюк С.І. Викладання розділу «Захворювання слизової оболонки ротової порожнини» в умовах дистанційного навчання // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. - 2021. -  № 2 (42). С. 11 – 14.

 • Манащук Н.В., Чорній Н.В., Бойцанюк С.І. навчально – методичне забезпечення освітнього процесу з циклу «Хвороби пародонта» // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2020. – № 3. С. 7-20.

 • Залізняк М.С., Гасюк Н.В., Манащук Н.В., Чорній Н.В., Бойцанюк С.І. Досвід використання інтерактивного методу навчання на занятті «Зміни слизової оболонки ротової порожнини при дерматозах з аутоімунним компонентом» // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2020. – № 3. С. 33-37.

 • Development of the inner nasal cavity in animals in phylo- and ontogenesis: functional anatomic significance in the development period / Kuzniak N.B., Dmytrenko R.R., Fedoniuk L.Ya., Boitsaniuk S.I., Kuzniak L.V., Yavorskyi A.V., Tkachyk S.V. // Wiadomosci Lekarskie. – 2019. – TOM LXXII, no 3. – P. 432-435.

 • Організація самостійної роботи студентів-медиків / С.І. Бойцанюк, М.С. Залізняк, Н.В. Манащук, Н.В.Чорній // Проблеми безперервної медичної освіти та науки ˗ 2019. ˗ № 2 ˗ С. 14-17.

 • Бойцанюк С.И. Факторы риска развития раннего кариеса зубов у детей / С.И. Бойцанюк // POLISH SCIENCE JOURNAL (ISSUE 5(14), 2019) ˗ Warsaw: Sp. z o. o. "iScience" ˗ 2019. ˗ Part 2 ˗ Р. 88-93.

 • Сучасні аспекти застосування не стероїдних протизапальних препаратів при лікуванні захворювань пародонта / Н.В Чорній, Н.В. Манащук, С.І. Бойцанюк, А.В. Чорній, М.С. Залізняк // «Вісник проблем біології і медицини» ˗ 2018 ˗ Випуск 4 Том 2 (147) ˗ С. 89-93.

 • Бойцанюк С.І. Застосування методики «стандартизований пацієнт» у навчанні майбутніх лікарів / С.І. Бойцанюк, Н.Б. Кузняк, Р.Р.Дмитренко // POLISH SCIENCE JOURNAL (ISSUE 6, 2018) - Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", – 2018. – Р. 33-37.

 • Механизм формирования практических навыков студентов стоматологического факультета / С.И. Бойцанюк, Н.В. Чорний, М.С. Зализняк, Манащук Н.В // Проблеми безперервної медичної освіти та науки, № 2 – 2018 – С 16-19.

 • Фалінський М.М. Поширеність зубощелепних аномалій серед дітей шкільного віку м. Тернополя / М.М. Фалінський, С.І. Бойцанюк, П.Ю. Островський // Молодий вчений – 2017. – № 45 С.57-60.

 • Бойцанюк С.И. Взаимосвязь воспалительных заболеваний полости рта и соматической патологии / С.И. Бойцанюк, Н.В. Манащук, Н.В. Чорний // Проблемы биологии и медицины, 2017. ˗ № 2, 1 (95). – С. 23.

 • Boyarchuk О. Acute rheumatic fever: clinical profile in children in western Ukraine / O. Boyarchuk, S. Boytsanyuk T. Hariyan // Journal of Medicine and Life. ˗ 2017. № 10(2). 122-126.

 • Чорний Н. В. Методы преодоления гиперистезии при пародонтозе / Н.В. Чорний, С. И. Бойцанюк, Н. В. Манащук // Проблемы биологии и медицины, 2017. ˗ № 2, 1 (95). – С. 23.

 • Бойцанюк С. І. Симуляційне навчання як спосіб формування практичного досвіду при підготовці лікаря-стоматолога / С. І. Бойцанюк, Н. В. Чорній, М. С. Залізняк // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. ˗ 2017. ˗ № 4. ˗ С. 11-15.

 • Манащук Н.В. Досвід проведення лекційних занять з пародонтології в умовах переходу на кредитно-трансферну систему навчання // Н.В. Манащук, Н.В. Чорній, С.І. Бойцанюк, А.В. Чорній Проблеми безперервної медичної освіти та науки. ˗ 2017. ˗ № 4. ˗ С. 21-24.

 • Бойцанюк С. І. Oсобливості клінічного перебігу захворювань пародонта у хворих із різною супутньою патологією / С. І. Бойцанюк, М. С. Залізняк, Н. В. Чорній // Клiнiчна стоматологія. ˗ 2016. ˗ № 2. ˗ С. 14-19.

 • Фалінський М.М. Стан тканин пародонта в пацієнтів з ортодонтичною патологією / М.М. Фалінський, С.І. Бойцанюк, П.Ю. Островський // Український стоматологічний альманах. – 2016. – № 4 – С. 69-71.

 • Використання біохімічних маркерів кісткового метаболізму в стоматології / Н.Б. Кузняк, С.І. Бойцанюк // Клінічна стоматологія, 2015 – № 1 – С. 99-104

 • Гасюк П.А. Features the introduction of e-learning the study of prosthettic dentistry / Гасюк П.А, Бойцанюк С.І., Росоловська С.О. // Клінічна стоматологія. – 2015 – №2 (11) – С. 57-63.

 • Застосування лікарських рослин у фармакотерапії гострого катарального гінгівіту / Н.В. Чорній, С.І. Бойцанюк, А.В. Чорній // Клінічна стоматологія, 2015 ‒ № – С.

 • Роль бактерий при заболеваниях тканей пародонта / О.П. Перебейнос, П.Ю. Островский, С.И. Бойцанюк // Молодий вчений. ‒ 2015 ‒ №2-6 (17)

 • Історичні та сучасні погляди на морфофункціональний стан слинних залоз та тканин пародонту на тлі опікової хвороби / С. І. Бойцанюк // Вісник наукових досліджень. - 2007. - № 2(47). - С. 53-55

 • Індексна оцінка стану пародонту у хворих на опікову хворобу / С. І. Бойцанюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Медицина. - 2008. - Вип. 33. - С. 177-179

 • Порушення стану імунної системи при захворюваннях тканин пародонта у пацієнтів з опіковою хворобою / С. І. Бойцанюк // Вісник наукових досліджень. - 2011. - № 3(64). - С. 80-81. -

 • Біохімічні маркери кісткового метаболізму у хворих на генералізований пародонтит / С. І. Бойцанюк, О. Ю. Кіндрацька, А. В. Баліцький // Клінічна стоматологія. - 2013. - № 3-4. - С. 59-60

 • Застосування остеотропних препаратів у профілактиці та лікуванні захворювань пародонта / С. І. Бойцанюк // Фармацевтичний часопис. - 2013. - № 3. - С. 85-89

 • Застосування еубіотиків у лікуванні захворювань пародонта / С. І. Бойцанюк, Л. О. Пацкань, П. Ю. Островський // Клінічна стоматологія. - 2014. - № 3. - С. 40

 • Сучасні можливості ранньої діагностики карієсу зубів / С. І. Бойцанюк, Б. В. Кузняк, Л. В. Кузняк // Клінічна стоматологія. - 2014. - № 1. - С. 29-32

 • Роль бактерій при захворюваннях тканин пародонта / О. П. Перебейнос, П. Ю. Островський, С. І. Бойцанюк // Молодий вчений. - 2015. - № 2(6). - С. 648-651

 • Нефелометрія біологічних тканин / Д. І. Остафійчук, Т. В. Бірюкова, С. І. Бойцанюк // Український журнал медицини, біології та спорту. - 2018. - Т. 3, № 5. - С. 237-241

 • Лазерна нефелометрія тканин органів людини / Д. І. Остафійчук, Т. В. Бірюкова, С. І. Бойцанюк // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. - 2018. - № 3. - С. 78-83

 • Гістологічні порушення нирок, печінки і легень тварин після моделювання краніоскелетної травми та її корекції фітозасобом / А. М. Серватович, М. А. Лучинський, С. І. Бойцанюк, І. В. Суховолець, А. В. Чорній //

 • Роль бактерій при захворюваннях тканин пародонта / О. П. Перебейнос, П. Ю. Островський, С. І. Бойцанюк // Молодий вчений. - 2015. - № 2(6). - С. 648-651

 • Поширеність зубощелепних аномалій серед дітей шкільного віку міста Тернополя / С. І. Бойцанюк, М. М. Фалінський, П. Ю. Островський // Молодий вчений. - 2017. - № 5. - С. 57-60

 • Використання біохімічних маркерів кісткового метаболізму в стоматології / Н. Б. Кузняк, С. І. Бойцанюк, І. О. Суховолець // Клінічна стоматологія. - 2015. - № 1. - С. 99-104