Наукові публікації Боднарчук І.В.

  • Боднарчук І.В., Гнатюк М.С., Татарчук Л.В. Вікові особливості ремоделювання м’язів язика у експериментальних тварин при десквамативному глоситі // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.- 2019. - № 3 - С. 57–61.

  • Гнатюк М.С., Боднарчук І.В., Татарчук Л.В . Морфометрична оцінка структурної перебудови венозного русла язика при десквамативному глоситі // Здобутки клінічної та експериментальної медицини – 2019. - № 2 - С. 66–69.

  • Гнатюк М.С., Боднарчук І.В., Татарчук Л.В. Особливості структурної перебудови артерій язика при десквамативному глоситі // Вісник наукових досліджень – 2019. - № 2 - С. 85–89.

  • Гнатюк М.С., Боднарчук І.В., Татарчук Л.В. Вікові зміни прооксидантно-оксидантного балансу у слизовій оболонці язика при десквамативному глоситі // Медична та клінічна хімія – 2019. - № 2 - С. 12–17.

  • Гнатюк М.С., Боднарчук І.В., Татарчук Л.В. Особливості структурних змін м’язів язика при десквамативному глоситі // Клінічна анатомія та оперативна хірургія – 2019. - № 1 - С. 52–56.

  • Гнатюк М.С., Боднарчук І.В., Татарчук Л.В. Морфометрична оцінка особливостей структурної перебудови гемомікроциркуляторного русла язика при десквамативному глоситі // Вісник проблем біології та медицини– 2019. - № 1 - С. 88–92.

  • Hnatjuk M.S., Bodnarchuk I.V., Tatarchuk L.V., Hasiuk P.A. Age-related features of tongue remodeling in the experimental animals // Biomedical and biosocial anthropology – 2018. - № 33 - Р. 36–40.