Боднарчук Ірина Василівна

У 2012 році закінчила стоматологічний факультет ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", спеціальність "Стоматологія".

Кандидатська дисертація на тему: «Вікові особливості ремоделювання структур та судинного русла язика при десквамативному глоситі» за спеціальністю 14.03.01. – «нормальна анатомія».

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

- сучасні методики діагностики та лікування захворювань тканин пародонта;

- сучасні методики діагностики та лікування захворювань язика.