Студентський науковий гурток

На кафедрі терапевтичної стоматології функціонує студентський науковий гурток. Засідання гуртка проводиться кожного місяця. Тематика засідань гуртка тісно переплітається із науковими напрямками викладачів-консультантів кафедри. Під час засідань студенти - гуртківці виступають із доповідями та мультимедійними призентаціями, на яких відбувається обговорення результатів роботи за відповідний період, узгодження подальшої роботи СНТ, заслуховування доповідей студентів за результатами проведених досліджень.

Крім наукової – дослідної роботи роботи студенти гуртківці займаються і практичною роботою (освоєння практичних навичок, нових методiв діагностики захворювань).

Студенти –гуртківці під час практичної роботи (2019 рік)

Студенти - гуртківці щорічно виступають на студентських науково-теоретичних конференціях українською та англійською мовами у різних навчальних закладах України та за кордоном, беруть учать у роботі міжнародних студентських форумів, публікують свої дослідження у журналах і збірниках наукових праць.

13-15 квітня 2022 року, студенти гуртківці прийняли участь у XXVI Міжнародному Конгресі Студентів і Молодих Вчених. Наукове Товариство Студентів та Рада Молодих Вчених Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, вирішили зібрані кошти за участь у конгресі перерахувати на потреби Збройних сил України (закупка амуніції, бойової екіпіровки, медикаментів). Студенти факультету іноземних студентів 5 курсу Ібрагім Мохамед Алі Салах Алі, Амуеле Селма Ндапева Ніітула, Ашіпала Сільвія, Біньчік Кінга Маріа, Кроіна Міхал Ян, Купахураса Віола Няша, Ндемо Віктор Богонко, Собковска Емілія Єва, Хілмі Ріфат Нор, Оркішевська Александра, Капуту Патіенс Тджіхузе, Міхулка Юлія Зофія (2 курс) – науковий керівник доц. Левків М.О. підготували і опублікували тези, що засвідчено сертифікатами конгресу.


Kinga Maria Bińczyk.pdf
Ashipala.pdf
Ibrahim Mohamed Ali Salah Ali.pdf
Kroina Michał.pdf
Selma Ndapewa Niitula Amuele-converted.pdf
Kupahurasa Viola Nyasha-converted.pdf
Ndemo Victor Bogonko-converted.pdf
Nor Hilmi Rifat_-converted.pdf
Sobkowska Emilia Ewa-converted.pdf
Patience Tjihuze Kaputu-converted.pdf
Orkiszewska Aleksandra-converted.pdf
Michulka Julia Zofia-converted.pdf

Усна доповідь PhD, асистента кафедри терапевтичної стоматології Радчука В.Б. і студентки Канчалаби С. (4 курс) на тему: «Клінічна характеристика захворювань слизової оболонки порожнини рота у пацієнтів, які перенесли СOVID-19»(2022 рік)


Радчук, Канчалаба.pdf

Студент 4 курсу Курій С.П. (науковий керівник доц. Левків М.О.) прийняв участь у всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні перспективи розвитку стоматології через призму наукових досліджень молодих вчених» що відбулася 10-11 лютого 2022 року у м. Рівне, наукові здобутки підтверджені сертифікатом.

Студент Курій С.П. під науковим керівництвом PhD, асистентки кафедри Древніцької Р.О. підготував студентську наукову роботу на тему: "Підвищення ефективності профілактики запальних захворювань пародонта" здобув перемогу у конкурсі на найкращу студентську наукову роботу (2022 р).


Ibrahim Mohamed Ali Salah Ali.pdf

Усну доповідь студента Ібрагіма Мохамед Алі Салах Алі (5 курс, ф-т іноземних студентів), науковий керівник доц. Левків М.О., керівники секції і члени журі відзначили дипломом ІІ ступеня.


Студенти –гуртківці разом із проф. Гасюк Н.В. на Міжнародній стоматологічній конференції в м.Ужгороді (2017 рік)

Студентка Маркевич Соломія разом із проф. Гасюк Н.В. на Міжнародній стоматологічній конференції студентів на молодих вчених в м.Ужгороді (2017 рік)

Обов’язковою умовою для всіх гуртківців є участь у щорічному конгресі студентів та молодих вчених, який проводиться у нашому навчальному закладі.

Студенти –гуртківці разом із проф. Гасюк Н.В. та доц. Бойцанюк С.І. на Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених (2017 рік)

Студенти –гуртківці разом із проф. Гасюк Н.В. на Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених (2018 рік)

Студентка Дмитишин Леся разом із куротором доц. Серватович А.М. на Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених (2019 рік)

12-14 квітня 2021року студенти наукового гуртка кафедри взяли участь у роботі XXV міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених.Даний науковий захід проходив в онлайн форматі із прямою трансляцією в youtube. Студенти-гуртківці активно приймали участь в цьому науковому форумі і виступали на конгресі з доповідями на актуальні теми сьогодення: Сєцєховіч Юлія Єва і Оланреваджу Пауліна Олувабусайо, Марія Усова, Любомир Білоус, Богдана Біла (науковий керівник – доц. Левків М.О.) зайняли призові місця.

Презентація доповіді Юлії Єви Сєцєховіч і Пауліни Олувабусайо, «Gums recession and treatment options in comparison» зацікавила присутніх учасників і членів журі, а також викликала багато питань. Доповідь отримала І призове місце.

За результатами роботи секції «Офтальмологія, ЛОР, Стоматологія» 25-го міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених Усова Марія, Білоус Любомир, Біла Богдана отримали по ІІІ призовому місцю.

На конференціях доповіді наших студентів завжди займають призові місця.

Диплом студентки Маркевич Соломії за найкращу доповідь на Міжнародній стоматологічній конференції студентів на молодих вчених в м.Ужгороді (2017 рік)

Диплом студентки Дмитришин Лесі за ІІІ місце на Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених (2019 рік)

Сніжана Ковенько (стоматологічний факультет, п’ятий курс) здобула перемогу у Міжнародній онлайн-олімпіаді для студентів медичних вищих навчальних закладів «Самарканд – 2020» по терапевтичній стоматології (2020 рік)

19 листопада 2021 року, студенти 5 курсу факультету іноземних студентів взяли участь у ХV Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених з міжнародною участю "Актуальні Питання Клінічної Медицини", що була організована Державним закладом «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України».

Студенти гуртківці Ibrahim Mohamed Ali, Hilmi Rifat Nor та Amuele Selma Ndapewa Niitula Salah Ali (науковий керівник доц. Левків М.О.) презентували свої стендові доповіді і взяли участь у обговоренні конференційних робіт.

Стендова доповідь студента 5 курсу Ібрагіма Мохамед Алі (2021 рік)

Стендова доповідь студентки 5 курсу Амуели Селми (2021 рік)

Стендова доповідь студентки 5 курсу Хімлі Нур (2021 рік)

За результатами конференції студенти Ibrahim Mohamed Ali, Hilmi Rifat Nor та Amuele Selma Ndapewa Niitula Salah отримали сертифікати доповідачів.

Представники студентського наукового гуртка входять в склад збірної команди для участі в щорічній студентській стоматологічній олімпіаді, яка проводиться в м. Полтава.

Збірна команда нашого університету разом із проф. Гасюк Н.В. на олімпіаді в м. Полтава (2017 рік)

Диплом студентки Ремезюк Ілони за ІІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (2019 рік)

Студенти гуртківці беруть участь в різних практичних тренінгах, семінарах та круглих столах.

Студенти гуртківці під час роботи круглих столів (2017 рік)

Студенти гуртківці під час роботи круглих столів (2018 рік)

Студенти гуртківці разом із викладачами кафедри на практичному тренінг – семінарі (2019 рік)

На кафедрі терапевтичної стоматології на 5 курсі студенти гуртківці проходять захист наукових робіт. Захист проходить в присутності колег – студентів, наукового керівника та опонентів, обраних із числа студентів 5 курсу. Кожен учасник представляє свою роботу у вигляді доповіді із презентацією та дає відповіді на запитання всіх учасників засідання.

Студенти гуртківці під час захисту наукових робіт (2019 рік)

Щорічно колектив кафедр бере участь у Всеукраїнському дні здорових ясен. Студенти – гуртківці разом із викладачами проводять анкетування та огляд жителів міста. Під час огляду пацієнтів їм проводять пародонтальний скринінг – тест та навчання гігієні ротової порожнини.

Студенти гуртківці під час проведення Всеукраїнського дня здорових ясен (2019 рік)

9-11 березня 2020 року на базі кафедри члени гуртка провели благодійну акцію «Зустрічай весну з посмішкою». Для акції керівництвом університету було закуплено два нових ультразвукових скелери та всі необхідні розхідні матеріали.

Акція полягала в проведенні професійної гігієни пацієнтам студенської клініки та студентам нашого університету.

Гуртківці проводили зняття зубних відкладень давали пацієнтам необхідні рекомендації по догляду за ротовою порожниною та демонстрували методики чищення зубів.

Студенти – гуртківці молодших курсів працювали в якості асистентів.

Вхід У кабінет для профогляду

(2020 рік)


Студент 5 курсу проводить опитування пацієнта, ознайомлює з етапами зняття зубних відкладень (2020 рік)

За роботою студентка 4 курсу Куліковська Христина,

асистент – студентка 2 курсу Вознюк Юлія (2020 рік)

Засідання студентського наукового гуртка в 2020-2021 навчальному році проходять в онлайн режимі з використанням платформи MicrosoftTeams.

У роботу студентського гуртка також залучаються студенти факультету іноземних студентів, вони приймають активну участь у науково-дослідницькій роботі кафедри.

Доц. Левків М.О. із студентами на засіданні студентського наукового гуртка (2021 рік)

Студент 3 курсу 307 групи Міхал Ярослав Нітонь доповідає на тему «Modern approaches of professional oral hygiene in prevention of various oral diseases»(2021 рік)