Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

 • Лисоконь Ю.Ю. «Оптимізація консервативного лікування деструктивних форм апікальних періодонтитів із використанням кістково-пластичного матеріалу ». 2022 р.

 • Древніцька Р.О. «Клінічно-експериментальне обґрунтування лікування і профілактики захворювань пародонта при різній реактивності організму». 2021 р.

 • Боднарчук І.В. «Вікові особливості ремоделювання структур та судинного русла язика при десквамативному глоситі» . 2020 р.

 • Радчук В.Б. «Підвищення ефективності ортопедичного лікування металокерамічними конструкціями шляхом застосування різних видів одонтопрепарування». 2020 р.

 • Чорній А.В. «Клініко-лабораторне обгрунтування лікування хворих із захворюваннями пародонта на тлі первинного гіпотиреозу». 2019 р.

 • Серватович А.М. «Морфофункціональні порушення печінки в період пізніх проявів краніоскелетної травми та ефективність корекції рослинним екстрактом» . 2017 р.

 • Антонишин І.В. «Особливості оксидативного стресу та його залежність від мікро- та мікроелементного складу крові та твердих тканин зуба при експериментальному аліментарному ожирінні». 2016 р.

 • Цвинтарна І.Я. «Порушення метаболічних та імунних процесів у механізмах розвитку експериментального пародонтиту за зміненої реактивності організму». 2015р.

 • Паласюк Б.О. «Залежність стану пародонта від психофізіологічних особливостей дітей шкільного віку». 2015 р.

 • Левків М.О. «Морфофункціональна характеристика привушної слинної залози при механічній жовтяниці ». 2014 р.

 • Погорецька Х.В. «Патологічні особливості перебігу токсичного ураження ацетамінофеном в залежності від віку і методи його корекції». 2014р.

 • Суховолець І.О. «Порушення метаболічних та імунних процесів за різних типів запальної реакції в пародонті та токсичної дії адреналіну». 2014 р.

 • Пацкань Л.О. «Патогенетичні особливості перебігу токсичного ураження ацетамінофеном в залежності від віку і методи його корекції». 2014 р.

 • Манащук Н.В. «Клінічна ефективність комбінованого застосування антисептика та імуномодулятора при лікуванні захворювань пародонта у хворих з хронічними колітамирізної етіології ». 2013р.

 • Бойцанюк С.І. «Особливості перебігу та лікування захворювань пародонта у хворих на опікову хворобу» . 2013 р.

 • Чорній Н.В. «Клінічне обґрунтування комбінованого застосування орального антисептика та гепатопротектора для лікування захворювань пародонта на тлі хронічного панкреатиту» 2012 р.

 • Залізняк М.С. «Особливості лікування захворювань пародонта в умовах курортної реабілітації хворих на остеоартроз». 2012р.

 • Гасюк Н.В. «Морфофункціональна організація ясен в нормі та при запаленні». 2009 р.

 • Лучинський М.А. «Особливості профілактики карієсу зубів у дітей з урахуванням сучасних чинників ризику». 1999 р.


Докторські дисертації, захищені співробітниками кафедри:

 • Гасюк Н.В. «Цитологічні і цитогенетичні особливості слизової оболонки порожнини рота в нормі та при запальному процесі» 2016 р.

 • Лучинський М.А. «Стан стоматологічного здоров’я та адаптаційні можливості організму дітей із зубощелепними аномаліями в умовах поєднаної дії чинників антропогенного і природнього ґенезу». 2015 р.