Посібники, видані викладачами кафедри:

 • Workbook “Oral mucosa”/ M.A. Luchynskyj, Hasyuk N.V., Zaliznjak М.S., Boitsaniuk S.І., Manashchuk N.V., Pohoretska Kh.V., Patskan L.О., Levkiv М.О., Antonyshyn І.V., Tsvyntarna І.Ya., Chornij N.V., Sukhovolets І.О., Ph.D. Drevnitsʹka R.V., Ph.D. Radchuk V.B.// Ternopil – 2022, 36p

 • Dental caries and its complications in tables and schematic diagrams: textbook/ S.I. Boitsaniuk, M.O. Levkiv, I.Ya. Tsvyntarna, I.V. Antonyshyn // Ternopil ˗2022 ˗ PE Palyanytsya V.A.,- 151p.

 • На допомогу студенту та лікарю-інтерну. Підготовка до «Крок» – шинування. Навчальний посібник / [Н.В. Гасюк, О.В. Клітинська, В.Б. Радчук]. 2021. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А. – 63 с.

 • Guide for help students and interns to prepare for the "Krok" exam – splinting. Manual / [N.V. Hasiuk, A.Ye. Demkovych, V.B. Radchuk]. 2021. – Ternopil: PE Palianytsia V.A. – 61p.

 • Clinical manifestations and differential-diagnostic criteria of un-carious lesions of teeth: textbook / S.I. Boitsaniuk, O.P. Andriyishyn, M.O. Levkiv, N.V. Manashchuk, N.V. Chornij // Ternopil. – 2021. - 125 P.

 • Н.В. Манащук, Н.В. Чорній, М.А.Лучинський, С.І. Бойцанюк та ін. Практикум з курсу пародонтології: навч. посібник / Тернопіль, Укрмедкнига, 2020. – 108 с.

 • Клінічні прояви та диференційно- діагностичні критерії некаріозних уражень зубів / С.І. Бойцанюк, О.П. Андріїшин, Н.В. Манащук, Н.В. Чорній // Навчальний посібник. – Тернопіль: ТДМУ. – Укрмедкнига, 2019. - 112 c.

 • Профілактика стоматологічних захворювань / О.В. Клітинська, Є.Я. Костюк, Н.В. Гасюк та ін. // Навчальний посібник. - Ужгород, 2019. - 64 c.

 • Dentist's hematological alphabet: [N.V. Hasyuk, O.V. Klitynska, I.V. Antonyshyn, A.V. Brzhyskii] – Ternopil: PE Palianytsia V. A., 2019. - 53 p.

 • Emergency conditions in "KROK": [N.V. Hasyuk, M.S. Zalizniak, Kh. V. Pogoretska, I.V. Antonyshyn ] – Ternopil: PE Palianytsia V. A., 2019.- 101 p.

 • Робочий зошит для практичних занять із пародонтології : навчальний посібник [Манащук Н.В., Чорній Н.В., Бойцанюк С.І., Чорній А.В.]- Тернопіль: 2018. – 35 с.

 • Невідкладні стани у "крок": навчальний посібник для студентів стоматологічного факультету та лікарів-інтернів. [Н.В. Гасюк, М.С. Залізняк, Х.В.Погорецька] - Тернопіль-2018 .-102 c.

 • Гематологічна абетка стоматолога: навчальний підручник [Гасюк Н.В., Клітинська О.В., Криничко Ф.Р.]. – Тернопіль- Ужгород: 2017.- 32 с.

 • Additional methods of examination in dentistry: [N.V. Hasyuk, V.V. Chernyak, O.V. Klitynska, Yu.O. Mochalov et .] – Ternopil: 2018.- 114 p.

 • Додаткові методи обстеження у стоматології: навчальний посібник [Гасюк Н.В., Черняк В.В., Клітинська О.В., Бородач В.О. та ін.] – Тернопіль: 2017.- 120 с.

 • Морфо- і гістогенез основних стоматологічних хвороб [Гасюк П.А., Гасюк А.П. Данильченко, С.І., Гасюк Н.В.] Видавництво: ФОП Пархін В.В., 2016 р. -16 с.

 • Застосування морфологічних методів дослідження у діагностиці та прогнозуванні клінічного перебігу генералізованого пародонтиту.- [Гасюк Н.В. Єрошенко Г.А.] Київ, 2016 р. - 24 с.

 • Оптимізація діагностичного процесу дерматозів із аутоімунним компонентом шляхом застосування морфологічних методів дослідження.- [Гасюк Н.В]. - Київ, 2015 р. - 25 с.

 • Оптимізація діагностичного процесу дерматозів із аутоімунним компонентом шляхом застосування морфологічних методів дослідження.- [Гасюк Н.В.]. - Київ, 2014 р. -26 с.

 • Алгоритми виконання практичних навичок із терапевтичної стоматології (курс одонтології): навчальний посібник [О.О. Кольба, С.І. Бойцанюк]. – Тернопіль: ТДМУ, 2011.- 172 с.