Лікувальна робота

Кафедра терапевтичної стоматології знаходиться за адресою: вул. Олени Теліги 7, працює на базі стоматологічного центру університетської лікарні. Лікувальну та консультативну роботу на кафедрі здійснюють 2 професори, 9 доцентів, 4 асистентів, з яких 6 мають вищу категорію із спеціальності “Стоматологія”.

Колективом кафедри забезпечується планова консультативна і лікувальна робота серед населення м. Тернопіль та Тернопільської області. Працівники кафедри активно співпрацюють з практичною охороною здоров’я, шляхом підготовки кадрів, впровадження нових методів профілактики, діагностики і лікування стоматологічних захворювань. Співробітники кафедри застосовують сучасні методики лікування карієсу зубів і його ускладнень, захворювань СОПР та пародонту. Використовуються сучасні матеріали, засоби і методи ендогенної і екзогенної профілактики карієсу зубів.

Лікувально-консультативна робота кафедри проводиться згідно календарного плану та графіку роботи співробітників, а також на практичних заняттях із студентами.

Викладачами, які здійснюють прийом хворих ведеться звітно-облікова документація: журнали консультацій, амбулаторні карти стоматологічного хворого (форма № 043/0), щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-терапевта (форма № 039/0).

Лікувальна робота кафедри проводиться згідно "Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров'я" на базі стоматологічного відділу університетської лікарні.

Студенти стоматологічного факультету 3, 4, 5 курсів під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри та викладачі зокрема, проводять заходи професійної гігієни порожнини рота, лікування стоматологічних захворювань у напрямках одонтопатології, ендодонтії, пародонтології та патології слизової оболонки порожнини рота. Кожен клінічний випадок передбачає детальний збір анамнезу та обʼєктивного обстеження пацієнта для всебічного аналізу з метою виявлення етіологічних чинників певного захворювання та вибору відповідної тактики лікування.

З метою детального та поглибленого діагностичного процесу активно використовуються сучасні методики діагностики (рентгенологічне обстеження, електроодонтометрія, тест емалевої резистентності, термодіагностика, люмінесцентна, транслюмінаційна діагностика та ін.), що дозволяє виявити приховані ознаки захворювань. Лікування захворювань тканин порожнини рота передбачає використання новітніх матеріалів, лікарських засобів та методів комплексної профілактики і терапії патології пародонта та слизової оболонки порожнини рота, що дає змогу досягнути бажаного лікувального ефекту, прискорити лікування виявлених захворювань та попереджає розвиток їх ускладнень.

Консультативно-профілактичний прийом пацієнтів дозволяє на ранніх стадіях виявити ще непомітні ознаки захворювань тканин порожнини рота та попередити їх подальший розвиток.

На кафедрі під керівництвом викладачів проводиться відпрацювання практичних навичок на фантомах студентами других, третіх курсів у спеціально облаштованому фантомному класі.

Кожна маніпуляція студентів в порожнині рота пацієнта під пильним наглядом викладача, дає змогу вдосконалити практичні навики на практиці, здобуті раніше на фантомах та набути певних кваліфікаційних професійних якостей.

Лікувальну роботу проводять у 8 клінічних залах, на 11 стоматологічних установках типу «Сатва НВ-4»,«Сатва НВ-5».

Загалом на кафедрі терапевтичної стоматології, завдяки потужному матеріально-технічному забезпеченню, проводиться лікування та профілактика основних стоматологічних захворювань, а саме:

- Видалення мінералізованих над- та підʼясенних зубних відкладень;

- Карієс зубів (гострий та хронічних карієс в стадії плями, поверхневий, середній, глибокий карієс);

- Некаріозні ураження зубів (гіпоплазія, гіперплазія емалі, ендемічний флюороз зубів, пігментація зубів і нальоти, клиновидний дефект, ерозія та некроз твердих тканин зубів, гіперестезія зубів);

- Пульпіти (гострі та хронічні форми);

- Періодонтити (гострі та хронічні форми);

- Пародонтити (локалазований та генералізований, гострі та хронічні форми різного ступеня важкості);

- Пародонтоз різного ступеня важкості;

- Патології слизової оболонки порожнини рота.

У 2019 році на кафедрі терапевтичної стоматології відкрився обласний діагностично-лікувальний центр патології слизової оболонки порожнини рота та тканин пародонта. Завідуюча центром професор Гасюк Н.В..

Завдяки висококваліфікованим знанням та досвіду роботи працівників кафедри у даній галузі, яка є однією із найскладніших в аспекті діагностики та лікування серед усіх нозологічних одиниць, лікуванням яких займається терапевтична стоматологія, стало можливим виявлення на ранніх стадіях складних місцевих та системних захворювань, прояви яких відображаються і на слизовій оболонці порожнини рота та вагомим чином ускладнюють загальний стан пацієнтів.

Студент 5 курсу проводить лікування пацієнта, ізолюючи робоче поле системою кофердам.(2019)

Студенти 5 курсу 7 групи проводять терапевтичне лікування поліклінічного пацієнта.(2018)

Студенти третього курсу 9 групи під контролем доц. Антонишин І.В. відпрацьовують практичну навичку (професійна гігієна ротової порожнини).(2019)

Студенти третього курсу 9 групи відпрацьовують практичні навички (проведення професійної гігієни ротової порожнини).(2019)

Студенти третього курсу 7 групи під контролем доц. Погорецької Х.В. відпрацьовують практичну навичку. (2019)

Студенти третього курсу 7 групи відпрацьовують практичні навички - проведення професійної гігієни ротової порожнини.(2019)

На кафедрі проводиться відпрацювання практичних навичок на фантомах студентами других, третіх курсів у спеціально облаштованому фантомному класі під керівництвом викладачів.

Ас. Серватович А.М. зі студентами 2 курсу виконують практичну навичку -пломбування каріозної порожнини композитним матеріалом. (2018)

Доцент Пацкань Л.О. під час практичного заняття з студентами другого курсу (2018)

З січня 2019 року на кафедрі почала функціонувати окрема стерилізаційна, у якій проводиться дезінфекція, обробка, пакування, автоклавування усього необхідного інструментарію та видача матеріалів.

Лаборант Буртова Л.З. проводить видачу оглядових стоматологічних інструментів студенту. (2019)

В практику охорони здоров'я співробітниками кафедри були впроваджені нові методи діагностики та лікування, результати дослідження яких висвітлені в наукових працях та надруковані в фахових виданнях, які були впроваджені в лікувально-діагностичний процес кафедри:

Нововведення на кафедрі терапевтичної стоматології за 2019 рік.

1. Спосіб лікування захворювань пародонта. В.В. Шманько, А.В. Чорній.

2. Спосіб лікування генералізованого пародонтиту. М.М. Рожко, І.З. Чубій.

3. Спосіб лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів, що проживають у екологічно несприятливих умовах. М.М. Рожко, І.З. Чубій.

4. Спосіб ступінчастої терапії генералізованого пародонтиту у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, ускладнену кровотечею або перфорацією. Т.Д. Заболотний, Х.Б. Матвійчук.

З початку нового офлайн навчального процесу 2021 року студенти приступили до практичного відпрацювання навичок та виконання лікувальної роботи.

Студенти 4 курсу 412групи проводять огляд пацієнта.(2021)

Студенти 5 курсу 511 групи проводять лікування пацієнта під час практичного заняття. (2021)

Студенти 5 курсу 511 групи проводять огляд пацієнта. (2021)

Студенти 4 курсу 413 групи проводять професійну гігієну ротової порожнини пацієнтові. (2021)

З березня 2022 року на кафедрі терапевтичної стоматології проводиться безкоштовний стоматологічний прийом внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців.


Доц. Чорній Н.В. надає стоматологічну допомогу військовослужбовцю (2022 рік)


Доц. Бойцанюк С.І. надає стоматологічну допомогу переселенцю (2022 рік)


Доц. Бойцанюк С.І. з військовослужбовцем після стоматологічного прийому (2022 рік)


Студенти 5 курсу стоматологічного факультету з військовослужбовцем після стоматологічного прийому (2022 рік)


З серпня 2022 року на кафедрі терапевтичної стоматології в навчальний та лікувальний процес залучено оптичний пристрій -мікроскоп.

Ас. Древніцька Р.О. веде стоматологічний прийом з допомогою стоматологічного мікроскопу (2022 рік)


Студенти 5 курсу під час лікування військовослужбовця з допомогою мікроскопу (2022 рік)


Ас.Радчук В.Б. веде стоматологічний прийом, асистує студент 5 курсу.


Лаб.Буртова Л.З. видає стоматологічний інструментарій та матеріали студентці 3 курсу стоматологічного факультету (2022 рік)