Вас вітає кафедра терапевтичної стоматології !


Штат кафедри: 1 професор, 11 доцентів, 2 асистенти, 2 старших лаборанти, 1 лаборант.

Дисципліни що викладаються на кафедрі:

"Пропедевтика терапевтичної стоматології";

"Терапевтична стоматологія"

На кафедрі навчаються студенти:

стоматологічного факультету

за спеціальностями:

"стоматологія" (II - V курс)

за формою навчання:

очна.