Головна‎ > ‎

Колектив

Штат кафедри:

Професорсько-викладацький склад кафедри
 
 Завідувач кафедри

д.мед. наук, профессор

Лучинський Михайло Антонович

Luchynskyi Mykhailo

email - 

luchynskyj@tdmu.edu.uaОсобиста сторінка
Наукові публікації та рейтинги:

За період роботи опублікував більше 100 наукових праць. Отримав 2 патенти на винахід, 8 патентів на корисну модель, видав 4 інформаційні листи, є автором 3 навчально – методичних праць.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=EoDjvq4AAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/home?trk=nav_responsive_tab_home
http://orcid.org/0000-0001-7652-0684
 

Кандидат медичних наук, доцент

Чорній Наталія Володимирівна

Chorniy Natalia


e-mail: chornij@tdmu.edu.ua      


Наукові публікації та рейтинги:

За період роботи в університеті  опублікувала більше 45 наукових праць, видала 1 інформаційний лист, 2 патенти, 1 методичні рекомендації.
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=UJ7_NqcAAAAJ&view_op=list_works&authuser=3

http://orcid.org/0000-0001-8145-7931
 
  Доцент кафедри

Кандидат медичних наук, доцент

Манащук Надія Володимирівна

Manashchuk Nadia

email - manashchukn@tdmu.edu.ua


      

Наукові публікації та рейтинги:

За період роботи в університеті  опублікувала більше 45 наукових праць, видала 1 інформаційний лист, 2 патенти, 1 методичні рекомендації.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=gxPVwZEAAAAJ&hl=en

http://orcid.org/
 
  Доцент кафедри

Кандидат медичних наук, доцент

Бойцанюк Світлана Іванівна

Boucanuk Svitlana


e-mail  - boucanuk@tdmu.edu.ua


Наукові публікації та рейтинги:

За період роботи в університеті  опублікувала 54 наукових праці, є автором 1 посібника, 2 методичних рекомендацій.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=0GGBP9oAAAAJ&hl=en&oi=ao

http://orcid.org/0000-0001-7742-1346
 
Доцент кафедри 

Кандидат медичних наук

Пацкань Людмила ОлександрівнаНаукові публікації та рейтинги:

За період роботи в університеті  опублікувала більше 15 наукових праць.
https://scholar.google.com.ua/scholar?q=%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C5
http://orcid.org/
 Доцент кафедри

Доктор медичних наук

Гасюк Наталія Володимирівна

Gasyk Natalia 

E-mail: gasyknv@tdmu.edu.ua    
Наукові публікації та рейтинги:
За період роботи опублікувала 190 наукових праць, є автором 4 патентів, 1 посібника,   3 монографій, 3 збірок методичних рекомендацій.
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=lNpyGvoAAAAJ 
https://www.linkedin.com/in/наталия-гасюк-ba6071114?trk=nav_responsive_tab_profile_pic
http://orcid.org/0000-0002-6798-9090 
http://www.researcherid.com/rid/Q-6326-2016
  
https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Gasyuk
 
 

 
 
Завуч кафедри
 Доцент кафедри

Кандидат медичних наук

Залізняк Марта Степанівна

Zaliznyak Marta

email - zaliznyak@tdmu.edu.uae-mail: zaliznyak@tdmu.edu.ua

Наукові публікації та рейтинги:

За період роботи в університеті  опублікувала більше 28 наукових праць.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=tcFuqUAAAAAJ&hl=uk
http://orcid.org/0000-0002-9980-4556

 
Доцент кафедри

Кандидат медичних наук

Левків Мар'яна Орестівна

Levkiv Mariana

email - levkiv@tdmu.edu.ua

Особиста сторінка


Наукові публікації та рейтинги:

За період роботи в університеті  опублікувала 25 наукових праць, видала 1 патент на корисну модель.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=JOMTmmUAAAAJ&hl=en&authuser=1

orcid.org/0000-0003-2061-0749
 
 Доцент кафедри

Кандидат медичних наук

Суховолець Ірина Орестівна

Sukhovolets Iryna

email - sukhovolets@tdmu.edu.ua


      

Наукові публікації та рейтинги:

За період роботи в університеті  опублікувала більше 15 наукових праць.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=V__BSVgAAAAJ&hl=en

http://orcid.org/

 
 

 
 Доцент кафедри

Кандидат медичних наук

Погорецька Христина Василівна

Pogoretska Hrystyna

email - pogoretska@tdmu.edu.ua


Особиста сторінка


      
 
Наукові публікації та рейтинги:

За період роботи в університеті  опублікувала більше 20 наукових праць.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=O1bBTrsAAAAJ&hl=en
http://orcid.org/
 
 Асистенти кафедри

Кандидат медичних наук 

Антонишин Ірина Володимирівна

Antonyshyn Iryna

Особиста сторінка


 e-mail : antonyshyn@tdmu.edu.ua     
 

Наукові публікації та рейтинги:

За період роботи в університеті  опублікувала 17 наукових праць, видала 1 патент на корисну модель.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZhD1xi8AAAAJ&hl=en
https://ua.linkedin.com/in/%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD-633800113
http://orcid.org/

 
 Асистенти кафедри

Кандидат медичних наук

Шкумбатюк Олена Василівна

Shkymbatyk Olena

Особиста сторінка


e-mail : wkymbatykos@tdmu.edu.ua      
 

Наукові публікації та рейтинги:

За період роботи в університеті  опублікувала 14 наукових праць.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Yj-AwIcAAAAJ&hl=en
http://orcid.org/0000-0002-6180-0891
 Асистенти кафедри
Кандидат медичних наук


Серватович Ангеліна Миколаївна

Servatovych Anhelina

email - servatovycham@tdmu.edu.ua

Освіта:
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького у 2010 році.   
 
Наукова діяльність:
З 2014 року – асистент кафедри. У 2013 р. запланувала кандидатську дисертацію на тему: «Морфо-функціональні особливості печінки та нирок в період пізніх проявів краніо-скелетної травми та їх корекція засобами фітотерапії».
      


Наукові публікації та рейтинги:

За період роботи в університеті  опублікувала 17 наукових праць.
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4LBkcqmZXpFznhI5IyfHfaB0HCUKF3RkATXAD3ZHocGlpiBhqbOoDg2YwsKQ-vH2GxiTxczyayHdwwVfNDRKUnuvHD8w&user=SbUOQO4AAAAJ
https://www.linkedin.com/in/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-948696113?trk=nav_responsive_tab_profile_pic

http://orcid.org/0000-0002-4822-4156
 
 Асистенти кафедри


Чорній Арсеній Володимирович

Chorniy Arsenii

email - chornij_av@tdmu.edu.ua

Освіта:
Тернопільський державний медичний університет у 2013 році.    
 
Наукова діяльність:
 З 2015 р.  – асистент кафедри. Запланував кандидатську дисертацію на тему: «Клінічна ефективність комбінованого застосування антисептика та цитопротектора для лікування захворювань пародонта у хворих на гіпотиреоз».
      
e-mail : chornij_av@tdmu.edu.ua

Наукові публікації та рейтинги:

За період роботи в університеті  опублікував 10 наукових праць.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=oXTPmaUAAAAJ&hl=en
http://orcid.org/0000-0002-4778-9702
 
 Асистенти кафедри

Кандидат медичних наук 

Паласюк Богдан Олегович

Palasyuk Bogdan

e-mail : palasyukbo@tdmu.edu.ua


Наукові публікації та рейтинги:

За період роботи в університеті  опублікував 19 наукових праць.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=OxaThikAAAAJ&hl=en
http://orcid.org/

 
Старший  лаборант 

 Яцух Юлія Степанівнa
Yaytcukh Julia
e-mail : yatcukh@tdmu.edu.ua
Освіта:
Тернопільський державний медичний університет у 2014 році.