Конференції, семінари

Викладачі кафедри приймають активну участь в якості доповідачів на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях!

 

 

 

Гасюк Наталія Володимирівна, к.мед.н., доцент кафедри. Приймала участь у наступних наукових конференціях:

у конференції, присвяченій 90-річчю ВДНЗ України «УМСА» (Полтава, 2011);

всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної морфології», присвяченій 75-ій річниці з дня народження М.С. Скрипнікова (Полтава, 2011);

науково-практичній конференції «Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології» (Тернопіль, 2011);

республіканській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальные проблемы стоматологии» (Бухара, 2012);

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Інтернаціоналізація вищої медичної освіти: науково-методичні засади освіти іноземних громадян у вищих медичних навчальних закладах» та «Жутаєвських читаннях» (Полтава, 2013);

V науково-практичній конференції «Інноваційні технології в стоматології» (Тернопіль, 2013);

всеукраїнській науково-практичній конференції «Морфологічні аспекти ангіології» (Тернопіль, 2013);

III регіональній науково-практичній конференції з міжнародною участю із дитячої стоматології «Актуальные проблемы стоматологии детского возраста» (Хабаровск, 2013);

науковій конференції молодих учених з міжнародною участю «Актуальные вопросы медицинской науки» (Самарканд, 2014);

конгресу «Scientific resources management of countries and regions» (Copenhagen, Denmark, 2014);конгресі «Global scientific uniti» (Prague, Czech Republic, 2014); науково-практичній конференції «Інноваційні технології в стоматології» (Тернопіль, 2014); науково-практичній конференції «Актуальні проблеми функціональної морфології» (Полтава, 2014);

IV міжнародній конференції студентів і молодих вчених «Актуальні питання сучасної стоматології» (Ужгород, 2015);

69-ій науково-практичній конференції молодих вчених «Вопросы современной медицинской науки» (Самарканд, 2015);

міжнародній медико-біологічній науковій конференції молодих вчених «Фундаментальная наука и клиническая медицина» та XVIII Всеросійській конференції «Человек и его здоровье» (Санкт-Петербург, 2015);

міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні і практичні проблеми розвитку сучасної медичної науки» (Одеса, 2015).

 

 

Чорній Наталія Володимирівна, к.мед.н., доцент. Приймала участь у VIII Конгресі світової федерації українських лікарських товариств «100 років українському лікарському товариству» (Львів, 2010);

науково-практичній конференції «Актуальні питання стоматології сьогодення» (Тернопіль, 2010);

науково-практичній конференції «Іноваційні технології в стоматології» (Тернопіль, 2011);

всеукраїнській науково-практичній конференції «XV міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених» (Тернопіль, 2011);

науково-практичній конференції «Здобутки клінічної та експерементальної медицини» (Тернопіль, 2011);

науково.-практичній конференції «Іноваційні технології в медицині. Проблеми їх вирішення» (Полтава, 2012);

науково-практичній конференція студентів і молодих учених «Сучасні можливості стоматології» (Луганськ, 2012);

науково-практичній конференції «Здобутки клінічної та експерементальної медицини» (Тернопіль, 2012).

 

                                                                        

 Федірко Галина Володимирівна, к.мед.н., аситент. Приймала участь у ІІІ і IV науково-практичній конференції «Сучасні технології в стоматології» (Тернопіль, 2011, 2012);

V науково-практичній конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» (Тернопіль, 2012);

ІІІ науково-практичній конференції «Сучасні технології в стоматології» 2011р.

 

 

Суховолець Ірина Орестівна, к.мед.н, аситент. Приймала участь у науково-практичній конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (Тернопіль, 2011);

VIII міжнародній науково-практичній конференції «Наукові дослідження – теорія та експеримент 2012» (Полтава, 2012);

 науково-практичних конференціях «Інноваційні технології в стоматології» (Тернопіль, 2012, 2013); Міжнародному медичному конгресі молодих вчених (Тернопіль, 2013).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкумбатюк Олена Василівна, к.мед.н., асистент. Приймала участь у VI конгреcі патофізіологів України (Міcхор, Крим, 2012); XVII Міжнародному конгреcі cтудентів та молодих вчених (Тернопіль, 2013);

науково-практичних конференціях «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» (Тернопіль, 2012, 2013, 2014);  

«Здобутки клінічної та екcпериментальної медицини» (Тернопіль, 2013);

«Cучаcні проблеми біологічної хімії» (Харків, 2013);

ХІІ читаннях ім. В.В. Підвиcоцького (Одеcа, 2013).

 

 

 

 

 

 Колектив кафедри приймав участь в iv науково-практичній конференції  «Інноваційні технології в стоматології», 2012р.

 

 Участь співробітників кафедри  у науково-практичній конференції  «Інноваційні технології в стоматології», 2014 р.


 

Доброю традицією стало проведення фахівцями стоматологічного факультету Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського науково-практичної конференції “Інноваційні технології в стоматології”, яка відбулася 25 вересня 2015 року на базі конгрес-центру навчально-оздоровчого комплексу “Червона калина” ТДМУ.

Мета конференції – ознайомити науковців і практикуючих стоматологів з особливостями застосування сучасних методів лікування та профілактики стоматологічних захворювань.


Роботу конференції очолили проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професор Степан Запорожан, завідувач кафедри хірургічної стоматології, професор Ярослав Нагірний.

 

З вітальним словом до учасників конференції від імені ректора ТДМУ, професора Михайла Кордизвернувся проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професор Степан Запорожан.


“Початок ХХІ століття характеризується кардинальними змінами у різних сферах життя. Це стосується політичних та економічних перетворень, а також ряду інших що помітно впливають на рівень життя населення у світі.

Насамперед, варто звернути увагу на те, що суспільство в якому на перший план завжди виходили успіхи в промислових технологіях, стало приділяти більше уваги розвитку та впровадженню медичних технологій. Різке погіршення стану навколишнього середовища призвело до погіршення здоров’я населення планети загалом. Необхідність швидких і ефективних методів реабілітації здоров’я людини підштовхнули науково-технічний процес в медицині. Не оминуло це і стоматологію. Подальший розвиток інноваційних технологій робить стоматологію однією з найбільш перспективних дисциплін у сфері охорони здоров’я. На сьогоднішній день лазерні технології у лікуванні пацієнтів у порівнянні із традиційними є значно менш болісними та ефективними.

В інструментальній діагностиці висока якість цифрового зображення досягається  дуже низьким рівнем рентгенівського випромінювання.  Рентгенівські промені адаптовані до морфології пацієнта, вони діють не повсюдно, а цілеспрямовано, виключно в ділянках, які мають бути оброблені”, – зазначив Степан Йосипович.

До програми конференції увійшли понад 30 доповідей учасників Інституту стоматології Національної академії медичних наук України, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Вінницького національного медичного університету імені М. Пирогова, Буковинського державного медичного університету, Івано-Франківського національного медичного університету, Української медичної стоматологічної академії, Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського, практикуючих лікарів-стоматологів та виробників медичного стоматологічного обладнання.

 

 

 

Під час двох пленарних засідань учасники конференції заслухали 14 доповідей. Завідувач кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького , професор Кордіяка А. Ю. у своїй доповіді “Часткова позакласифікаційність протоколів надання стоматологічної ортопедичної допомоги: аналіз та пропозиції” охарактеризував перехід органів і закладів охорони здоров’я України на Міжнародну статистичну класифікацію хвороб і споріднених проблем охорони здоров’я десятого перегляду у відповідності до наказу МОЗ України № 297 від 08.10.98 та наказу № 503 від 29.08.2008 “Про затвердження методичних рекомендацій “Кодування захворюваності та смертності у відповідності до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду”

 

Професор Кордіяка А. Ю. (м. Львів)

 

Проблеми відновлення коронкової частини фронтальних девітальних зубів із урахуванням біомеханічних властивостей тканин зубів та біофізичних характеристик матеріалів озвучено (піднято) у доповіді Гуньовського Я. Р. (кафедри ортопедичної стоматології м. Львів). Павличко Р. Р. (м. Львів) охарактеризував Причини виникнення ускладнень після армування зубів штифтовими конструкціями за результатами віддалених клінічних спостережень.

Ільницький Я. М. (кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького) доповів про метод лікування вроджених незрощень альвеолярного відростка та піднебіння одномоментною кістковою пластикою композиційним остеотрансплантатом. Запропонований спосіб оперативного відновлення піднебіння відрізняється від відомих тим, що забезпечує епітелізацію дна носової порожнини і склепіння рота, мобілізацію судинно-нервових пучків, закриття кісткового дефекту піднебіння та альвеолярного паростка консервованою аллокісткою.

 

Ільницький Я. М. (м. Львів)

 

Проблему профілактики формування патологічних рубців, оцінку ефективності комбінованого методу профілактики формування патологічних рубців шкіри обличчя за допомого Ванкуверської шкали озвучено у доповіді Мельничука Ю. М. (м. Львів).

Буковинська стоматологічна школа представила доповіді щодо особливостей імунного захисту ротової порожнини у дітей із цукровим діабетом І типу (Мороз А. В.)., вивчення впливу соціально-гігієнічних, факторів на розповсюдженість та інтенсивність карієсу зубів дитячого населення, а також методів його профілактики (Мандзюк Т. Б.), Вивчення етіологічних клініко-імунологічних характеристик хронічного генералізованого пародонтиту, що ускладнений гнійними вогнищами в пародонтальних тканинах Дроник І. І.), діагностики та лікування кист та пухлиноподібних уражень, які розвиваються із залишкового залозистого епітелію (Паліс С. Ю.).

 

Дроник І. І. (м. Чернівці)

 

Тернополяни у доповідях висвітлили питання клінічного перебігу окремих захворювань щелепно-лицевої ділянки, особливостей розвитку каріозного процесу у фісурах і ямках великих кутніх зубів у гендерному аспекті, нових технологій одонтопрепарування під металокерамічні конструкції.

 

Радчук В. Б. (м. Тернопіль)

 

Воробець А. Б. (м. Тернопіль)

 

Особливу зацікавленість викликала доповідь доктора медичних наук, професора Нагірного Я. П. про нетипові клінічні випадки перебігу стоматологічних захворювань на тлі соматичної патології з власної практики.

 


О.В. Паталаха (Луганський державний медичний університет (м. Рубіжне).

 

Завідувач кафедри стоматології Луганського державного медичного університету (м. Рубіжне) Паталаха О. В. розповіла про становлення українського Луганського медичного університету в умовах зміни юридичної та фізичної адреси. Адже в період тимчасової окупації та проведення АТО професорсько-викладацький склад університету продовжує роботу з підготовки фахівців у м Рубіжне та м Сєвєродонецьк. Олена Валеріївна щиро подякувала за надану навчально-методичну допомогу.

Видавництво “Укрмедкнига” демонструвало виставку нової наукової друкованої продукції Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського, яку можна було придбати в холі НОК “Червона Калина”.

 

 

 

За результатами конференції була прийнята резолюція. Матеріали конференції опубліковані у всеукраїнському фаховому науково-практичному журналі “Клінічна стоматологія» № 3-4, 2015.