Головна‎ > ‎

Наукова робота

Наукова робота кафедри.

Наукові дослідження співробітників кафедри спрямовані на вивчення етіології та патогенезу, а також оптимізації лікування і профілактики основних стоматологічних захворювань. На кафедрі захищено дев’ять кандидатських  та 1 докторська дисертація. Запланована докторська дисертація доц. Гасюк Н.В. «Цитологічні і цитогенетичні особливості слизової оболонки порожнини рота в нормі та при запальних процесах».

Студенти стоматологічного факультету під науковим керівництвом викладачів кафедри приймають участь у Всеукраїнських стоматологічних наукових конференціях, зокрема щорічному Міжнародному конгресі студентів і молодих вчених у м. Тернополі та м. Полтаві, олімпіадах по стоматології.


Традиційно студенти випускного курсу беруть участь у Міжнародному конкурсі на кращу практичну роботу серед студентів „Фахівець”, який проводиться на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та займають призові місця.

Основні наукові здобутки.

Науковцями кафедри видано 5 посібників, 8 навчально - методичних праць, 6 інформаційних листів, опубліковано в журналах i збірниках понад 400 наукових робіт, одержано 12 патентiв на корисну модель та 2 патенти на винахід.