Головна‎ > ‎

Навчальна робота


Навчально-методична робота кафедри

 Кафедра терапевтичної стоматології є провідною у вивченні основних стоматологічних захворювань, таких як: карієс, ускладнення каріозного процесу, некаріозні ураження, захворювання пародонту, слизової оболонки порожнини рота на 2-5 курсах стоматологічного факультету. На кафедрі викладають такі дисципліни, як: пропедевтика терапевтичної стоматологія, терапевтична стоматологія – курс одонтології, пародонтології, захворювань СОПР.

Заняття проводить доцент Лучинський М.А.

Кафедра забезпечена навчальними класами та клінічними залами, оснащеними згідно із сучасними вимогами
.

Практична частина заняття під керівництвом асистента  Погорецької Х.В.

Відповідно до затвердженої «Концепції розвитку Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського» на кафедрі впроваджено Z-систему навчання, лінії практичних навичок, об'єктивний структурований клінічний іспит, комунікативні навички, що дозволяє підготувати якісно кращого спеціаліста в порівнянні з традиційною системою підготовки.

Важливим етапом навчання є лінії практичних навичок, які включають всі необхідні навички відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника і є обов'язковим для опанування студентом протягом навчального року. Для опанування практичної навички створено всі умови студенту.

Іноземні студенти 5 курсу проводять курацію хворого

Під час практичних занять, поряд із здобуванням різнобічних теоретичних знань з основних стоматологічних дисциплін, студенти опановують уміння практично застосовувати ці знання безпосередньо в клініці.

Лікар-стоматолог повинен не лише вміти надати висококваліфіковану стоматологічну допомогу, але і володіти нормами лікарської етики і медичної деонтології, основами комунікативного поводження з хворими, підтримання санітарно-гігієнічного режиму, досконало орієнтуватися в особливостях організаційної роботи різних лікувально-профілактичних установ, вміти грамотно вести санітарно - просвітницьку роботу.


Студенти консультують хворого під керівництвом доцента Гасюк Н.В.

Студентам надається можливість самостійно обстежувати пацієнта, проводити діагностику і складати план лікування. Лікувальні ж маніпуляції він виконує після узгодження з лікарем діагнозу, обгрунтуванням вибору і детального обговорення методу лікування.

Асистент Федірко Г.В. пояснює студентам особливості обстеження стоматологічного хворого