Головна‎ > ‎

Кафедра

Стоматологія (від грец. Stoma-рот, logos-учення) – медична дисципліна, що займається вивченням
етіології і патогенезу захворювань зубів, щелеп і інших органів порожнини рота, їх діагностикою, лікуванням і профілактикою. 

Терапевтична стоматологія в тривалому і складному процесі становлення і розвитку сформувалася в багатогранну галузь наукової медицини. Ця галузь складається з самостійних і в той же час тісно і органічно зв'язаних між собою дисциплін – пропедевтики, ендодонтії, пародонтології, вчення про ураження слизової оболонки порожнини рота. 

Пропедевтика терапевтичної стоматології 
займається проблемами історії стоматології, вивченням анатомо-фізіологічних особливостей органів порожнини рота, стоматологічного інструментарію та обладнання стоматологічних кабінетів, питаннями ергономіки, деонтології та структурою стоматологічної служби. 

Одонтологія включає одонтопатії каріозного та некаріозного походження, а також ендодонтію - 
мікроодонтохірургічні втручання в порожнині зуба і кореневих каналах. 

Пародонтологія - розділ терапевтичної стоматології, присвячений патології довколозубних тканин (гінгівіти, пародонтити, пародонтоз, пародонтоліз).