Головна

Вас вітає кафедра терапевтичної стоматології !
Штат кафедри: 1 професор, 8 доцентів, 5 асистентів, 2 старших лаборанти, 1 лаборант.

                                                          Дисципліни що викладаються на кафедрі:

                                                          ■           "Пропедевтика терапевтичної стоматології";

                                                          ■           "Терапевтична стоматологія"

                                                        На кафедрі навчаються студенти:

                                                          ■           стоматологічного факультету

                                                        за спеціальностями:

                                                          ■           "стоматологія" (II - V курс)

                                                        за формою навчання:

                                                          ■           очна.